Via sin egen læringsportal tilbyr ­helseforetaket nå et e-læringskurs i farmakologi på inngangsnivå. Det er ­farmasøyt Espen Kolberg som har utviklet kurset.
Kolberg selv deler tiden sin mellom ­Sykehusapoteket og intensivavdeling på ­Rikshospitalet. Og, som vi allerede har ­antydet er han involvert i undervisning og e-læring.
— Utgangspunktet var at vi først skulle satse internt, for så å se ut over egne ­rekker og hus. Bakgrunnen er at man for en stund tilbake så på behovet for basiskurs i ­legemiddelhåndtering, både ­klasse­­roms­basert og som e-læring i Helse Sør-Øst. Her står ­farmakologi sentralt, og den basale ­kunnskapen er viktig, påpeker Kolberg.
— Kunnskapen danner grunnlaget for en ­felles grammatikk i hvordan pasientene ­reagerer, legger han til.
I utgangspunktet var kurset myntet på ­sykepleiere og nyansatte i helseforetaket, men man har nå valgt å legge kurset åpent tilgjengelig, og gratis, for alle som måtte ønske å ta det.
— Ja, det er så fullstendig åpent at vi til og med deler det med land som forstår norsk. Det var bred enighet om at dette ville gagne foretaket på sikt.

Enkelt forklart
Kolberg har lagt seg på en enkel linje i ­formidlingen av den farmakologiske ­kunnskapen, og som kjent kan jo det enkle ofte være det beste.
— Sykepleiere har hatt en tendens til å melde tilbake at dette er et vanskelig område. Kurset er derfor gjort enkelt for å gi deltakerne knagger å henge kunnskapen på.
Utviklingen har budt på utfordringer for ­farmasøyten selv, da han også har stått for den visuelle profilen.
— Det har vært et spennende prosjekt, særlig med tanke på å kombinere ­formidling og grafikken. Å implementere ­pedagogiske prinsipper på denne måten har vært givende, forteller han.
Kolberg mener at e-læring byr på en fin måte å tilnærme seg farmakologi i ro og mak.
Farmasøyten har hatt ansvaret for selve ­utviklingen, men har fått viktige og ­verdifulle innspill fra det kliniske miljøet i helseforetaket.
— I løpet av prosessen fikk jeg også en sønn, så jeg har vært ute av det noen ­måneder. Men, det har vært et stykke arbeid, særlig å finne ut hvordan stoffet skal formidles, medgir han.
Arbeidet har dessuten innebåret at ­Kolberg har måttet lære seg verktøyene for å sy sammen kurset.
— Disse har jeg funnet gratis på nett, så her er det virkelig snakk om lavbudsjett, ­understreker han.
— Selve plattformen, altså helse­foretakets portal, må være der, mens ­verktøyene kan ­finnes gratis. Det er jo alltid slik at noe ­forsvinner om man skal sette det ut, og slik sett har dette fungert bra, tilføyer han.

Oppfrisking
— Det er fort gjort å glemme, og farmasi er jo et bredt fagfelt. Jobber man for ­eksempel innen produksjon, slik jeg har gjort, ­forsvinner mye annet raskt fra den aktive verktøykassen. Da kan det være greit å hente frem det ­mentale kartet igjen, ­eksempelvis via dette kurset, ­minner ­Kolberg om.
Han peker også på at farmakologi er et dannelsesfag man må arbeide med daglig og over lang tid.
— Kurset berører bare overflaten, men skal fungere slik at de mentale knaggene blir ­aktivert igjen. Har man et nært forhold til begrepsapparatet, blir det enklere å arbeide. Men, da må språket ha innhold, og gjennom dette kurset skapes det forhåpentlig bilder som bidrar til nettopp det.
Ifølge Kolberg er det et ønske fra Helse ­Sør-Øst å også få mer spesialiserte kurs i læringsportalen med tiden.
— Vi har allerede basiskurs i ­legemiddelhåndtering, men dette er kun for ansatte i foretaket. Så er tanken at man kan henge på en del ekstra e-læringskurs på dette. Det er bare bredden i fagfeltet som begrenser, slår han fast.

Ingen konkurrent
Kolberg er klinkende klar på at man ikke ønsker å havne på kollisjonskurs, nærmest bokstavelig talt, med hva Apokus gjør.
— Apokus gjør en verdifull jobb, og har ­infrastruktur til å lage avanserte ­e-læringskurs. Hos oss ligger videre ­utvikling et stykke frem i tid, men jeg ville absolutt takket ja til å gjøre noe slik igjen. Det er verdifullt å lære seg å formidle på en god måte, og å ta i bruk de nødvendige verktøyene, sier han.
— Google og YouTube har vært nyttige ­assistenter på prosjektet, og jeg har ­parallelt jobbet med formidling av farmakologi til ­sykepleierstudenter på Lovisenberg.
Mange gode tilbakemeldinger har det blitt, og Kolberg ønsker også å takke for verdifulle ­innspill fra høringsgruppen.
— Dette har vært spesielt viktig ­ettersom jeg har arbeidet alene, understreker ­farmasøyt Espen Kolberg.

(Publisert i NFT nr. 5/2015 side 17.)