I fjor ble det innrapportert hele 36 tusen kursgjennomføringer. Det er en dobling fra året før, ifølge daglig leder i Apokus, Christine Frigaard. Hun tror årsaken til den store økningen er sammensatt.
— Apokus begynner å bli veletablert etter fire års drift. Stadig flere apotekansatte blir oppmerksomme på kursene, og flere tar kurs på eget initiativ. Spesielt kursstafetten og sommerkollokvien inspirerte mange. Vi opplever også at arbeidsgiverne i økende grad tilrettelegger for kursgjennomføring og bruker Apokus-kursene i sine faste ­opplæringsaktiviteter, forteller hun.

Stor kursproduksjon
Frigaard viser også til at kursporteføljen ­stadig utvides. I fjor ble det utviklet 17 nye kurs, og til sammen består tilbudet nå av 70 ulike e-læringskurs. Over 90 prosent av apotekene abonnerer på kurstilbudet fra Apokus.
— Andelen abonnenter har ligget stabil lenge, så økningen i kursgjennomføringer skyldes økt bruk. Rapporteringen viser at alle apotekaktørene bruker kursene aktivt, og alle har bidratt til den gode ­veksten i kursgjennomføringer. Dette er svært ­inspirerende for oss, men er ingen sovepute. Vi skal utvikle 16 nye e-læringskurs i år, og har som mål at de skal bli minst like bra som de vi har laget til nå, sier den daglige lederen.

Representerer brukerne
Som en del av prosessen med å ­fastsette kurstilbudet har Apokus etablert et ­brukerforum. De møtes et par ganger i året for å evaluere, justere og planlegge nye kurs. Åse Østrem, apoteker ved ­Sjukehusapoteket i Ålesund, har engasjert seg i Apokus helt siden oppstarten, og har lang erfaring som representant for syke­husapotekene i brukerforumet.
— Jeg prøver så godt jeg kan å ­involvere alle sykehusapotekene i arbeidet jeg gjør i brukerforumet, men får i praksis ikke så veldig mange innspill. Sykehus­apotekforetakene har gjerne litt ulike ­kompetanseplaner avhengig av lokale ­strategier og aktiviteter. Noen organiserer også enkelte opplæringstiltak selv, forklarer hun.
Østrem er totalt sett veldig fornøyd med kurstilbudet fra Apokus. Hun mener Apokus har god styring, at kursene er ­oppdaterte og at læringsformen fungerer godt for apotek som ligger ute i distriktene.
— Dessuten er kursene overkommelige i omfang og tilrettelagt på en slik måte at de kan tas stykkevis og delt, noe som er en stor fordel i en travel og uforutsigbar ­apotekhverdag. Det er bra at noen kurs er for alle, mens andre kun er for farmasøyter. Jeg ser imidlertid at de farmasøytene som ­jobber klinisk må ha andre kompetansetiltak i tillegg, sier Østrem.

Må utnytte rolige stunder
Ved Sjukehusapoteket i Ålesund brukes Apokus-kursene så mye som mulig, og de har alltid en plan for hvilke kurs de skal prioritere. Men apotekeren innser at det er potensial for enda mer kursgjennomføring.
— Det er travle dager, og skal man lykkes med å gjennomføre Apokus-kurs kreves det at man utnytter rolige perioder. Det betyr at både den enkelte medarbeider og lederne på apoteket må se disse mulighetene og benytte anledningen til å gjennomføre kurs så snart muligheten byr seg, mener den erfarne brukerforum-representanten.
 

(Publisert i NFT nr. 2/2016 side 16.)