Artikkelen, som ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Blood i vår, bidrar med ny og viktig kunnskap når det gjelder adaptiv immunitet.

— Det er godt å vite at det norske forskningsmiljøet verdsetter dette arbeidet. Jeg er også glad for at mine veiledere fortsetter dette viktige arbeidet på Rikshospitalet, sier Kvale som nå håper å kombinere forskningserfaring med den medisinske kompetansen han har bygd opp de siste årene.

Norsk Selskap for Immunologi (NSI) utgir denne prisen årlig. I den eksterne komiteens begrunnelse heter det at «Kvale og medarbeidere viser at såkalte plasmacytoide dendritiske celler, PDCer, kan styre immunologiske hukommelsesresponser ved å spore hukommelses T-celler til rask produksjon av cytokinet interleukin-10. Vinnerarbeidet identifiserer en ny regulatorisk rolle for plasmacytoide dendritiske celler, og demonstrerer at hukommelsesresponser kan manipuleres ved å benytte ulike dendritiske celler. Økt innsikt i reguleringen av etablerte immunresponser har implikasjoner for forståelse og behandling av blant annet hypersensitivitet og autoimmunitet».

Arbeidet er gjennomført i samarbeid med meritterte forskningsgrupper ved UiO og Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

(Publisert i NFT nr. 5/2007 side 15.)