Det er NRK Vestfold som først omtalte saken.

Legemiddelet Methotrexat brukes blant annet i behandlingen av flere krefttyper, psoriasis og leddgikt.

Etter at behandlingen med legemiddelet ble stanset for en periode, ble kvinnen utskrevet til Re sykehjem der hun bodde. De pårørende fikk deretter muntlig beskjed fra lege om at behandlingen skulle startes opp igjen.

Kommunikasjonssvikt mellom lege på sykehuset og sykepleier ved sykehjemmet gjorde at kvinnen over en ukjent periode fikk ukentlig dose av legemiddelet hver eneste dag. Etter å ha fått flere plager som følge av feilmedisineringen, ble hun lagt inn igjen på Sykehuset Vestfold, men døde etter kort tid. Dødsårsaken var ifølge obduksjonen benmargssvikt. 

Statens Helsetilsyn mener i en rapport fra desember 2016 at sykehjemmet brøt kravet om forsvarlig behandling, og mener det var uforsvarlig at poliklinisk ordinasjon kun skjedde muntlig. Sykehjemmet er i dag lagt ned, og Re Helsehus som i dag har sykehjemstjenestene i kommunen, fører nå en ekstra satsing på blant annet farmasøytisk tilsyn for å forhindre liknende hendelser. 

Sykehuset Vestfold får også sterk kritikk, og har i etterkant av hendelsen begynt å blant annet merke pakninger med Methotrexat med varsel om bruk én gang i uken.