I løpet av ett år får 77 prosent av kvinner utlevert minst ett legemiddel på resept, mot bare 64 prosent av menn, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Forskjellen mellom kjønnene kommer fram i den nye rapporten Reseptregisteret 2014–2018 om bruken av reseptbelagte legemidler. 

— Kvinner bruker stort sett mer av alle typer legemidler enn menn gjennom det meste av voksenlivet. Det gjelder også når man utelater hormonell prevensjon, sier seniorrådgiver Christian Lie Berg i Folkehelseinstituttet, en pressemelding fra Folkehelseinstituttet. 

Reseptregisteret inneholder opplysninger fra alle landets apotek om utlevering av legemidler på resept. I 2018 ble rundt 97 prosent av legemidlene i Reseptregisteret utlevert til enkeltpersoner.

Les også: Stort antall eldre får utlevert 15 eller flere legemidler årlig

Kjønnsforskjell gjennom hele voksenlivet

Andelen som fikk utlevert minst ett legemiddel på resept i 2018 var lavest i aldersgruppen fem til ni år for både kvinner og menn. 

Fra fylte 15 år bruker flere kvinner enn menn reseptpliktige legemidler, målt som minst ett legemiddel per år. Dette gjelder også når man utelukker prevensjonsmidler.

Andelen kvinner som bruker legemidler på resept er større enn andelen menn i alle aldergrupper, unntatt blant barn opp til 15 år og blant de aller eldste – fra 75 år og eldre.

Berg viser til at litt flere unge gutter enn jenter bruker legemidler mot astma og andre luftveissykdommer, legemidler mot ADHD og øyeinfeksjoner.  

Mellom 92 og 95 prosent av personene i alderen 70 år og eldre fikk utlevert medisiner etter å ha fått en resept fra lege. Reseptregisteret inneholder ikke data om bruk av legemidler i sykehjem og sykehus.

Noen legemidler peker seg ut

Det er spesielt noen legemidler kvinner bruker mer av enn menn. 

— Kvinner bruker mer antibiotika enn menn, spesielt ved urinveisinfeksjoner. Langt flere kvinner enn menn får også smertestillende legemidler, midler mot angst og depresjoner og mot lavt stoffsikte (hypotyreose), sier Berg.   

Les også: Kraftig økning i bruken av reseptpliktige allergimidler