16 studenter fra hver profesjon møtte opp ­lørdag morgen 19. november til dagsseminaret «Lege + farmasøyt = sant – drømmelaget i kampen mot feilbruk av legemidler» i Oslo.

Ifølge arrangørene, som var Norsk ­Farmasøytisk Selskap (NFS) og Statens ­legemiddelverk, var målet at deltakerne skulle få en bedre forståelse for begrepene lege­middelsamstemming og legemiddel­­-
g­jennomgang. I tillegg var ønsket at ­studentene skulle få praktisk erfaring med metodene ­gjennom tverrfaglig samarbeid og bruk av anerkjente beslutningsstøtteverktøy. 

Variert program

Etter en kort orientering fra NFS-leder Hege Helm, innledet turnuslegene Ali Ali og Ida Susanna Fattah om hvordan man best mulig kan være en lagspiller når man møter arbeidsvirkeligheten etter studietiden. De snakket også om hvordan lege og farmasøyt kan komplementere hverandre, og tok for seg hvor skjæringspunktet for de to profesjonene går.

Overlege Morten Finckhenhagen fra Legemiddelverket tok for seg pasientsikkerhet og legemidler, og spurte studentene om det­ ­egentlig er så farlig?

Etter pause fikk studentene videre ­informasjon om legemiddelgjennomganger og legemidler og eldre fra de kliniske farmasøytene Kirsten K. Viktil fra Diakonhjemmet Sykehusapotek og Solveig Vist fra Lovisenberg sykehus. 

Studentene hørte ikke bare på at andre snakket denne dagen. Store deler av ­ettermiddagsprogrammet gikk til gruppe­arbeid med samarbeid mellom medisin- og farmasi­studenter, der deltakerne blant annet skulle jobbe med problemstillinger knyttet til lege­middelsamstemming og legemiddelgjennomg­ang. 

Dagen ble avsluttet med en «paneldebatt» der studentene stilte spørsmål til foreleserne og evaluerte hva de hadde fått ut av dagen. 

— Mye nytt for medisinstudentene

Karen Sofie Grut er farmasistudent på siste­året ved Universitetet i Oslo, og deltok på lørdagsseminaret. Hun forteller om en ­spennende og lærerik dag.

— Jeg tror absolutt at medisinstudentene fikk øynene opp for mye vi farmasøyter kan om det samme som legene og om hvor mye mer vi kan enn dem. Jeg tror ikke medisinstudentene har fått mye innblikk i hva farma­søyter faktisk gjør, samtidig som vi vet så mye om legene gjennom jevnlig kontakt i det daglige arbeidet, sier Grut.

Karen Sofie Grut
Lærerikt opplegg: Farmasistudent Karen Sofie Grut tror økt samarbeid med -medisin-studentene er nyttig for fremtiden. Foto: Hege Helm

Selv syntes hun mye av informasjonen som ble presentert på seminaret var nyttig.

— Blant annet fortalte overlege Steinar ­Madsen fra Legemiddelverket om hvordan man best finner informasjon om det man leter etter. Litt satt på spissen sa han at alt står i retningslinjer hvis man leter litt. I tillegg var det ­spennende å høre klinisk farmasøyt ­Solveig Vist forteller om geriatrien og ­lege­midler hos eldre. Jeg har selv jobbet som klinisk ­farmasøyt, så noe var nytt og noe var ­repetering, men det var spesielt nyttig i forhold til et fag vi har nå som omhandler kompliserte legemiddelregimer. 

Hun tror det er bra at legene allerede i ­studietiden blir kjent med farmasøytenes arbeid, og skulle gjerne sett et slikt sam­arbeid også i studiet.

— Det vil komme mer og mer klinisk ­farmasi i årene fremover som vil gjøre at leger og ­farmasøyter jobber tettere opp mot hverandre, og da kan et slikt opplegg i løpet av siste året på studiet være bra.

Verdifullt innblikk

Peter Quarcoo er medisinstudent på fjerde året ved Universitetet i Bergen, og også han deltok på samarbeidsseminaret med farmasi­studentene. Han roser tiltaket.

— Jeg må innrømme at jeg tidligere har hatt lite innblikk i hva farmasøytene egentlig driver med. Jeg har jo visst det grunnleggende, som at de har fag som farmakologi, men jeg visste lite om arbeidshverdagen og fokus i studie- og jobbsammenheng. Dagen ga meg et nyttig ­innblikk, forteller Quarcoo til NFT.

Han mener den viktigste læringen fra ­seminaret er at farmasøyter sitter på mye kunnskap om best legemiddelbehandling for pasientene.

Peter Quarcoo
Lærte mye nytt: Medisinstudent Peter -Quarcoo. Foto: Hege Helm

— Et eksempel fra seminaret var at en ­f­­armasøyt hadde foreslått antagonister i behandling av eldre i stedet for agonister. Det var et interessant valg som jeg kanskje ikke hadde tenkt på selv.

Han mener samarbeidsopplegg som ­lørdagsseminaret er verdifullt for å skape et godt samhold mellom leger og farmasøyter.

— Det kan fort oppstå konkurranse blant profesjonene når farmasøytene ringer legen og klager over feil i resepten, og det kan fort skape et negativt forhold. Ved å få inn kunnskap som dette allerede i studiet kan man i stedet få til et godt samarbeid som kan komme pasienten til gode, understreker medisinstudenten. 

For tverrfaglig samarbeid er alltid viktig, skal vi tro Quarcoo.

— I helsesektoren har man blitt vant til at de ulike profesjonene sitter på hver sin side, men jeg har alltid vært bevisst på ­viktigheten av tverrfaglig samarbeid. Jeg har også vært med på liknende opplegg tidligere med ­medisinstudenter og sykepleiestudenter. 

Quarcoo er også enig i at et slikt sam­arbeid bør være en del av studiet, og mener det både kan komme tidlig og sent.

— Hvis fokuset kun ligger på hvordan man best skal samarbeide, kan det godt komme tidlig i studiegangen. Men dersom opplegget skal være slik som det var denne gangen med krevende case-arbeid, så krever det en del ­forhåndskunnskaper, og da kan det med ­fordel komme mot slutten av studiet, synes han.

(Publisert i NFT nr 12/2016 side 27)