HINAS ble i slutten av oktober bare den første i rekken av innkjøps­miljøer landet rundt som nå blir ­virksomhetsoverdratt inn i det store nye nasjonale innkjøpsforetaket som har fått navnet Sykehusinnkjøp HF. 

I 2015 ble det besluttet at det nye helse­foretaket skulle opprettes. Hensikten har vært å etablere et felles eid ­nasjonalt foretak for samordning av innkjøp til spesialisthelsetjenesten. 

Bedre, mer effektive og rimeligere innkjøp for sykehussektoren og mer nasjonal ­samordning var målsettingen. 

Ingen mister jobben

Sykehusinnkjøp presiserer på sine nett­sider at ingen ansatte vil miste jobben etter at HINAS og de regionale innkjøpsforetakene virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF. Overtakelsen betegnes også som «as is», som vil si at alle arbeidstakere skal gjøre det samme den dagen de blir ansatt i ­Sykehusinnkjøp som de gjorde dagen før. Det nye foretaket skal ha en desentral ­organisering med ansatte på flere ulike ­steder i landet. 

Sykehusinnkjøp HF presenterer selv HINAS som ryggraden i det nye helse­foretaket med fortsatt hovedkontor i Vadsø, der HINAS har hatt sitt hovedkontor til nå. HINAS står ved overtakelsen for omtrent ti prosent av innkjøpene til norske sykehus.

HINAS ble startet opp i Vadsø i 2003 etter initiativ fra lokalsamfunnet, og fra fire ansatte i starten har firmaet vokst seg større og større i forhold til antall ansatte og antall oppdrag. HINAS' stab telte over 50 ­personer da de 1. november gikk inn i Sykehus­innkjøp HF, og det anslås at HINAS skal ha spart helsevesenet for rundt 1,6 ­milliarder kroner med avtalene som har blitt gjort i de 13 årene HINAS har eksistert. 

Planen er at innkjøpsmiljøene i de ­regionale helseforetakene innlemmes i det nye selskapet i løpet av høsten og vinteren, og målet er at alle innkjøpsmiljøene skal være innlemmet i Sykehusinnkjøp HF innen 31. desember 2016. Samlet skal Sykehusinnkjøp HF bli et av landets aller største og mest slagkraftige innkjøpsmiljøer med opp mot 300 ansatte i det nye selskapet. 

Sykehusinnkjøp skriver selv på egne ­nettsider at å smelte sammen flere ulike organisasjoner med ulik organisasjonskultur ofte ikke er friksjonsfritt og uten utfordringer.

«Derfor vil det fremover være viktig å bygge en ny og egen organisasjonskultur i det nye helseforetaket».

Selv om hovedkontoret fortsatt skal være i Vadsø, understreker styreleder Steinar Marthinsen at man må tenke bredt.

«Samtidig må en stor virksomhet som Sykehusinnkjøp også være til stede i alle regioner og nært til de kliniske miljøene vi skal betjene», sier han i en sak på ­Sykehusinnkjøps nettsider.

Kjetil Istad er ny administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF og tidligere HINAS-­direktør Harald Johnsen går over i stilling  som divisjonsdirektør.

«Vår drivkraft har i alle år vært å levere gode nasjonale innkjøpsavtaler til norske sykehus. Innkjøpsavtaler som både gir besparelser og bidrar til økt kvalitet på pasientbehandlingen. Denne drivkraften, kall det gjerne vårt DNA, tror jeg har vært grunnleggende for at vi har lykkes i å bygge opp et av de beste anskaffelsesmiljøene i Norge», sa Johnsen under markeringen av overtakelsen i slutten av oktober. 

— Har gått smertefritt

Bente Hayes er farmasøyt og ble tidligere i år ny innkjøpsdirektør i LIS. Etter at LIS gikk inn i HINAS og HINAS deretter ble en del av Sykehusinnkjøp HF, ble LIS skilt ut som en egen divisjon i det nye foretaket. Hayes er nå innkjøpsdirektør for Divisjon Legemidler i sistnevnte foretak. 

— Sykehusinnkjøp HF ble opprettet som foretak allerede i januar 2016, og målet har vært å samle helsetjenestens innkjøps­miljøer i ett foretak. Dette har vært en lang prosess som går helt tilbake til 2011 gjennom prosjektet Nasjonal samhandling og standardisering – innkjøp og logistikk (NSSIL), forteller Hayes til NFT.

Det nye helseforetaket skal nå fylles opp med 250–300 ansatte som alle skal jobbe med innkjøp.

— I løpet av 2017 skal man begynne å jobbe etter kategoribaserte innkjøp, og man har til nå identifisert 14 kategorier. Divisjon Legemidler vil være en av disse ­kategoriene, forteller Hayes. 

Hun understreker at selv om det ­gjennomføres virksomhetsoverdragelse, så skal alle ansatte være med videre. Lege­middeldivisjonen teller i dag ti personer.

— Prosessen har til nå gått helt ­smertefritt, og jeg har ikke merket noe annet enn at jeg fikk ny sjef for to måneder siden og en ny e-postadresse, sier Hayes, og legger til:

— At alle nå samles i et stort innkjøpsforetak vil styrke alle innkjøperne, og vi kan dra nytte av alles erfaringer og kunnskap.  

(Publisert i NFT nr. 12/2016 side 9)