Ifølge apoteker ved Apotek 1 Åsane, ­Gunvor Johnsen, tar ­apoteket i dag imot en håndfull LAR-pasienter, og enkelte av disse er på ­overvåket inntak i apotek.

— Hvis vi skulle si ja til å ta inn alle, ville vi kunnet ha opptil 50 ­LAR-­pasienter her. Det er mye arbeid med disse pasientene vi allerede har. Så vi har sett oss nødt til å si nei til flere, selv om vi kunne tjent penger på dette. For mange LAR-pasienter ville også kunne gå utover våre andre kunder, understreker Johnsen. 

Hun er klar over at de gjennom den nye apotekavtalen om utlevering av LAR-legemidler er forpliktet til å ta imot LAR-pasienter (se side 6).

— Jeg vet om apotek i området som tar imot mange flere ­LAR-­pasienter enn oss, og at apoteker der har etterspurt hvor mange de må ta imot ha før de kan si nei. Vi gjør det vi får beskjed om, men personlig mener jeg at ansvaret for utlevering og overvåkning ikke burde bli lagt på apotekene.

Ville ikke ha LAR-utlevering

Da kjøpesenteret som apoteket ligger i ble åpnet, sa daværende ­bydelsoverlege i Åsane at det ikke var ønskelig med utlevering av LAR-legemidler på senteret, som for øvrig har flere apotek. Derfor ble det ifølge Johnsen opprettet et utleveringssenter omtrent to ­kilometer fra ­kjøpesenteret, der LAR-pasienter fikk utlevert sine legemidler med god hjelp fra vernepleiere og sykepleiere. Utleveringsstedet ble i ­starten ­driftet av kommunen, men ble for to–tre år siden overtatt av Helse ­Bergen HF. 

— Jeg vet at et slikt senter også finnes i Fana bydel. Jeg mener LAR-pasientene får et mye bedre tilbud på slike utleveringssteder enn de ville fått i apotekene, og at de ansatte der har bedre forutsetning for å hjelpe disse pasientene enn vi har. 

Ifølge apotekeren går det veldig greit med LAR-pasienter som bare kommer for å hente legemidlene sine, men at det er krevende med pasienter på overvåket inntak.

— Vi har erfaring med at flere ikke kommer hit på riktig tidspunkt, og at det er mye mas med ekstradoser i forbindelse med reiser. Vi har LAR-pasienter som kan ringe hit ti ganger om dagen med spørsmål. Ti velfungerende LAR-pasienter til kunne gått bra, men ti til som jeg beskriver hadde ikke gått bra. Hva LAR-tjenesten i Helse Bergen ser på som velfungerende LAR-pasienter vet jeg ikke, men vi har ikke kapasitet til alle som ønsker å komme hit i dag, påpeker hun. 

— Har ikke hatt kapasitet

Et annet apotek på samme kjøpesenter, Boots apotek Åsane, åpnet i mars. Apoteker Rune Kristensen sier at de til nå ikke har hatt kapasitet til å ta imot LAR-pasienter.

— Vi har frem til nå vært fire ansatte totalt. Fra mars og frem til i dag har vi hatt to personer i apoteket på formiddag og to på kvelden, og det betyr at vi ikke har hatt nok folk til stede for utdeling og overvåket inntak av LAR-legemidler. 

Han forteller videre at Boots apotek ­Bryggen i Bergen sentrum blir lagt ned fra 1. september, og at det da vil komme cirka en full stilling fra det apoteket til dem. 

— Da kommer vi til å være tre personer på dagtid, og vi vil da ha kapasitet til å begynne med LAR-pasienter. Fra ­september har vi én kunde i vårt system på delvis overvåket inntak.

Kristensen har ikke opplevd noe stort press fra LAR-tjenesten i Helse Bergen om å ta imot LAR-pasienter siden apoteket åpnet.

— Men jeg har hatt flere LAR-­pasienter ved andre apotek jeg har jobbet ved ­tidligere, og vet hvor krevende det kan være.

— Vanskelig å ta på seg disse oppgavene

Ved Apotek 1 Horisont i samme bydel tas det ikke imot noen LAR-pasienter. 

— Det er en vanskelig problemstilling. Vi har ikke hatt noen ­LAR-­pasienter siden vi åpnet i november 2014, og vi har sett oss nødt til å si nei et par ganger. Vi er et lite apotek med lang åpningstid og få ­farmasøyter på jobb. Da blir det vanskelig å ta på seg disse oppgavene, siden vi stort sett er én farmasøyt på jobb store deler av åpningstiden. Dette vil kunne endre seg, men foreløpig har vi valgt å ikke si ja til noen LAR-pasienter, opplyser apoteker Hanne Tram. 

Hun forteller at hun har ti års erfaring fra Vitusapotek Nordstjernen i Bergen sentrum.

— Så jeg kan erfaringsmessig si at LAR-pasienter krever mye, og at det er et stort ansvar vi tar på oss. 

Apotekeren påpeker også at én ting er hva hun kan håndtere på egen hånd, men at det er noe annet hva man gir av oppgaver til en nyutdannet farmasøyt.

Hanne Tram
Vanskelig problemstilling: Apoteker Hanne Tram ved Apotek 1 Horisont i Åsane bydel i Bergen har til nå ikke tatt imot noen LAR-pasienter. Foto: Privat

— Det er ofte alle de andre ­faktorene rundt LAR-pasientene enn selve ­utleveringen og medikamentovervåkningen som er ­krevende. De har gjerne hastverk og argumenterer med at de reiser mye. Dette er en forklaring som ofte blir benyttet i forbindelse med ­utlevering av flere doser enn det som er forhåndsbestemt. Det skaper ­utfordringer for oss, fordi vi må få en ­bekreftelse fra LAR-konsulent/lege før ­utlevering. Disse forespørslene får vi typisk en fredag kveld eller rett før helligdager, og da er det vanskelig både for LAR-klienten og oss å få kontakt med de det gjelder. Det er ikke min hensikt å påstå at LAR-klienter reiser mer enn befolkningen generelt, men det er et klassisk eksempel på en av de utfordringene vi kommer opp i, forklarer Tram. 

— Situasjoner som kan oppstå

— Hva tenker du om at dere gjennom den nye apotekavtalen om LAR-utlevering kan bli påkrevd å levere slike tjenester?

— Vi har allerede i etterkant av avtale­inngåelsen fått informasjon fra region­apparatet i Apotek 1 at vi er pliktige til å vurdere å ta inn LAR-pasienter, og det må være tungtveiende årsaker til å si nei. Jeg mener at våre utfordringer med åpningstider og få farmasøyter på jobb gjør at jeg som apoteker har et ansvar overfor mine ansatte som er alene på vakt. Det er som sagt vanskelige situasjoner uten noen fasit, og jeg kan ikke si at jeg vet hva jeg svarer dersom vi får en ny henvendelse fra LAR-tjenesten i Helse Bergen. 

Apotekeren føler det bør være et større fokus på andre ting enn priser og tekniske løsninger for registrering av utlevering og medikament­overvåkning når det gjelder LAR-tjenester.

— Utfordringen ligger i situasjoner som kan oppstå når ikke alt går som LAR-pasienten hadde tenkt. Og det skjer. ­Personlig synes jeg det er fint at det i ­Bergen er opprettet egne sentre for utlevering av LAR-­legemidler. Der finnes det helse­personell som kan hjelpe LAR-pasientene mer helhetlig.

(Publisert i NFT nr. 8/2017 side 10-11)