Forslag til nasjonale retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skulle sendes ut på høring i sommer. Nå er det usikkert når forslaget kommer. Antydningsvis ultimo 2008, ifølge prosjektleder Arne Johannesen i Sosial- og helsedirektoratet (SHdir).

Ønsker journalføring
— Forsinkelsen skyldes behovet for å se retningslinjer og en eventuell ny forskrift samlet, opplyser Johannesen til NFT.
— Slik retningslinjene foreligger akkurat nå, vil apotekene bli berørt ved at vi anbefaler journalføring på utleveringssted, noe som ikke er praksis i dag, forteller Johannesen.
— Videre anbefaler vi fortsatt overvåket inntak av legemiddel og dialog mellom utleveringssted og forskrivende lege/LAR-tiltak.
— For øvrig legger vi til grunn at apotekveilederen fortsatt er gjeldende, og vi vil se på denne etter hvert med tanke på nødvendige justeringer. Faglige retningslinjer er råd og anbefalinger som må være generelle. Det må utvikles lokale retningslinjer og prosedyrer på mer detaljnivå hos den enkelte virksomhet. I så måte er veilederen for apotek et godt utgangspunkt for dette, mener Johannesen.

Bakgrunn
Det var to LAR-evalueringer fra 2004 som demonstrerte behovet for å utvikle faglige retningslinjer for tilbudet. Ved utgangen av 2006 var 4166 pasienter inkludert i LAR. SHdir har imidlertid anslått at 7000 opioidavhengige vil kunne ha nytte av slik behandling.
Målet med å utvikle nye retningslinjer er å regulere det kliniske arbeidet i LAR, sikre at tilbudet så langt som mulig samsvarer med forskningsbasert kunnskap, harmonisere LAR-tilbudene i Norge og rette opp uønskede regionale forskjeller, harmonisere tilbudet med rusreformen og bringe brukermedvirkning sterkere inn i regelverket.
Apotekansatte er blant målgruppen for retningslinjene, men er ikke representert i prosjektgruppen som har utarbeidet det foreløpige forslaget. Representanter for apoteknæringen sitter imidlertid i referansegruppen.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2007 side 7.)