Direktoratet for e-helse har ansatt lege Ivar Thor Johnsson (bildet) som avdelingsdirektør i sin nyopprettede legemiddelavdeling. Han får ansvar for å bygge avdelingen opp, og en viktig rolle i den strategiske utvikling av området.

— Legemiddelfeltet et viktig satsingsområde for direktoratet, og vi styrker vår myndighetsrolle ved å opprette en egen avdeling og ansette en erfaren leder med solid helsefaglig bakgrunn og stort engasjement for feltet. Jonsson vil være svært viktig for å styrke det helsefaglige miljøet i direktoratet, sier Christine Bergland, direktør Direktoratet for e-helse i en pressemelding.

Les også: Mange farmasøyter vil bli legemiddelsjef i e-helse

Erfaren leder

Ifølge pressemeldingen er Jonsson utdannet lege med spesialistutdanning i onkologi. Han har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, legemiddelindustrien og betydelig ledererfaring. Den erfarne legen har de siste 10 årene hatt lederstillinger ved Akershus universitetssykehus, hvor han blant annet har vært direktør for medisinsk divisjon, direktør for kirurgisk divisjon og fagdirektør. 

Han kommer til direktoratet fra stillingen som programdirektør, og vil starte i den nyopprettete stillingen 1. januar.

— Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene i direktoratet. Innføring av gode e-helseløsninger er en av de viktigste oppgavene for helsetjenesten i årene fremover. Effektiv innføring av riktige løsninger krever god kunnskap om både mulighetene som ligger i teknologien og om de behov og muligheter som finnes hos fremtidige brukere av løsningene. Dette gjelder ikke minst for legemiddelfeltet, som krever tett og god samhandling mellom aktørene, og jeg gleder meg til å bruke min erfaring og kunnskap om helsetjenesten i dette viktige arbeidet, sier Jonsson.

Les også: Direktoratet for e-helse oppretter egen avdeling for legemidler

Skal ta tak i legemiddellisten

Direktoratet har blant annet ansvar for legemiddelprogrammet, som skal realisere pasientens legemiddelliste, og det er behov for sterkere koordinering av ulike initiativ på feltet.

— Vi har mange oppgaver på legemiddelfeltet, både i samarbeid med andre myndigheter og med aktørene i helse- og omsorgssektoren. Som avdelingsdirektør vil Jonsson være sentral i arbeidet med å koordinere innsatsen og bidra til den strategiske utviklingen av området, sier Bergland.