I underkant av 120 påmeldte benket seg rundt rundbordene i lokalet Ballroom i Oslo da Apotekforeningen torsdag inviterte til ernæringsmessig og faglig påfyll. Da gjennomførte nemlig foreningen sitt første frokostmøte med påmeldte fra alle grener av bransjen.

— Jeg har blitt fortalt at lange seminarer på en hel eller halv dag ikke trekker folk lenger, og at det har gått ut på dato. Så da fant vi ut at dette ville bli en god løsning, lo administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen, og åpnet programmet med å presentere dagens konferansier, tidligere NRK-veteran Erik Wold, som blant annet er kjent gjennom programmet Debatten.

Apotek i distriktene

Wold ledet senere i programmet en liten paneldebatt med temaet legemiddelmeldingen. Først fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie orientere de fremmøtte om morgendagens helsebehov.

— Vi må satse mer på apotekene i distriktene i årene fremover, sa Høie, som understrekte at befolkningsveksten, og spesielt økningen av innbyggere over 70 år de neste fem årene, vil styrke behovet for farmasøyter og apotekansatte i fremtiden.

— Samtidig ser vi at vi ikke kan bemanne oss ut av utfordringene. Vi vil trenge 27 prosent flere ansatte innen helsetjenesten i 2030, nærmere 30 000 flere. Så mange hverken vil eller kan jobbe i helsetjenesten. Vi er tvungne til å tenke nytt og jobbe annerledes.

Han dro også frem det nye e-helsedirektoratet, som vil jobbe tett på nye områder som e-resept og nettapotek.

— Det er litt rart å være Høyre-statsråd og være med på å opprette et nytt direktorat. Men vi fjernet jo et par i samme slengen for å gjøre opp for det, spøkte Høie med en lattermild sal.

Jobber mot forbedring

Statsråden gikk dermed over til dagens hovedtema, nemlig legemiddelmeldingen, som ble vedtatt i Stortinget i februar.

— Utfordringene var mange: Vi hadde manglende oversikt over legemiddelbruk, lite brukervennlig informasjon til pasientene, manglende etterlevelse og et behov for flere og bedre kliniske studier. Nå er målet å sikre god kvalitet ved behandling, likeverdig og rask tilgang, lavest mulig pris og sikre forskning og innovasjon, opplyste Høie.

Han trakk også frem inhalasjonsveiledningen for astma- og kolspasienter som noe konkret som har kommet ut av meldingen, og sa også at man nå vurderer et tilsvarende opplegg for farmasøytutlevering. En slik ordning ønskes utredet i løpet av 2016.

— Oppdaget ressursen

Lund i Apotekforeningen sa seg fornøyd med meldingen som nå er vedtatt.

— Man har en klar målsetting, og vi oppfatter at den ressursen som ligger ute i apotekene ses. Daglig har vi 160 000 personer innom apotekene, sa Lund, som også la til at han var imponert over den tverrpolitiske enigheten rundt årets legemiddelmelding.

Wold utfordret også helse- og omsorgsministeren på om han syntes man har vært flinke nok til å utnytte potensialet til farmasøytene, som ønsker mer ansvar i hverdagen.

— Vi har nok ikke vært flinke nok, men det er vi nødt til. Men det skjer ikke uten konflikt, for ikke alle andre fagggrupper liker dette budskapet. Man må  gjøre modige politiske valg, konstaterte Høie.

Partikollega Sveinung Stensland benyttet muligheten i paneldebatten til å komme med klare ord til landets apotekansatte.

— Dette er nødt til å bli en suksess, og hvis bransjen svikter nå, så kommer ikke pengene igjen. Det er flaut med slike saker som OTC og Paracet som har vært nå, og det vil vi ikke se igjen, påpekte Stensland, og viste til NRK-programmet Forbrukerinspektørene, hvor det nylig ble avdekket at flere apotek unnlot å veilede/informere unge kunder ved Paracet-kjøp.