Beredskapsarbeidet starter ikke på bar bakke.

— HOD og Helsedirektoratet har jobbet lenge med legemiddelberedskap, så mye arbeid er gjort tidligere på dette feltet. Helsedirektoratet har i år satt ned en egen gruppe som arbeider med en rapport som skal omfatte organisering, logistikk, styring og beslutningsprosess. Oppdraget omfatter også en implementeringsplan for realisering, og rapporten skal leveres i andre kvartal 2012, forteller Walter.

Helsedirektoratet tar utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) vurdering av situasjonen i Norge.

— DSB har jobbet i over et år med ­risikoanalysen vi benytter, kommenterer Walter.

Deler av arbeidet har Helsedirektoratet satt bort.

— Etter å ha gjennomført en anbudsrunde er det nå PricewaterhouseCoopers som leverer den delen av utredningen som dreier seg om anskaffelse og finansiering.

I dette oppdraget er det ønskelig å ­presentere minst to modeller knyttet til anskaffelse og finansiering, ifølge ­prosjekt­lederen, og det vil komme en ­høringsrunde hvor de ulike alternativene presenteres.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 9/2011 side 7–8. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.