Mandag startet Norsk Medisinaldepot (NMD), Apotek 1 og Alliance Healthcare arbeidet med å bygge opp beredskapslagre etter avtale med Helse- og omsorgsdepartementet. 

– Ustabilitet i legemiddelforsyning skaper utfordringer også for Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på departementets nettside.

 – Vi har derfor inngått en avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om at grossistene skal kjøpe inn legemidler som er kritiske til bruk i allmennhelsetjenesten.

Les også: Farmaceutene etterlyser beredskapsplan for apotek

Vesentlig økning 

Helsemyndighetene ber grossistene kjøpe inn legemidler som er viktige å ha på lager i håndteringen av koronavirusutbruddet. Eksempler på dette er flere typer antibiotika, paracetamol, insulin, hjertemedisin og blodtrykksmedisin.

Dette kommer i tillegg til allerede eksisterende beredskapslagre og grossistenes egen sikkerhetsbeholdning.

— De utvidede lagrene vil bety en vesentlig økning av beredskapen som allerede eksisterer. Det vil ta noen måneder å bygge opp lagrene, opplyser departementet og påpeker at det gjøres tilsvarende arbeid for å sikre legemidler til sykehus. 

Les også: Fant mange svakheter i norsk legemiddelberedskap

Legemiddeltilgangen svekkes

Departementet informerer samtidig om forsyningssituasjonen generelt.

— Koronautbruddet kan påvirke tilgangen til legemidler på grunn av økt forbruk, hamstring og eksportrestriksjoner fra andre land. For eldre generiske legemidler kan koronavirusutbruddet påvirke forsyningen fordi mye av råstoffproduksjonen og legemiddelproduksjon foregår i land som Kina og India. Produksjonsproblemer i disse landene kan derfor få konsekvenser for legemiddelforsyningen i mange land, herunder i Norge.