Den nyetablerte Legemiddelgrossistfor-eningen er åpen for alle aktører som har distribusjon av legemidler i full sortimentsbredde som sitt primære forretnings-område. Første punkt på agendaen for den nystiftede foreningen er, ikke uventet, kampen knyttet til fullsortimentskravet.

— Dette er en sentral sak i tiden og svært viktig for våre medlemmer. Målet er at fullsortimentskravet opprettholdes, sier styreleder Øystein Askim.

Foreningen favner per i dag NMD, Apokjeden Distribusjon, VESO og Apo­teket Norge AS (Apoteket International Norway AS). Alliance Healthcare har, ifølge Askim, valgt å stå utenfor.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 7–8/2011 side 8. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.