Likhetene med svangerskap og fødsel har blitt brukt av flere når den nye legemiddelmeldingen er blitt omtalt. Den har vært etterlengtet, mange har vært bekymret for hvordan den har utviklet seg i månedenes løp, og så er det selvsagt det store øyeblikket, fødselen – eller presentasjonen om du vil.

NFT var til stede da helse- og omsorgsminister Bent Høie ga interesserte en snikpremiere 21. mai, og gleden og følelsene så ut til å være store og sterke, i likhet med nettopp en fødsel.

Men, hvordan vurderer de ulike aktørene på legemiddelområdet meldingen nå, etter at de har blitt bedre kjent med «barnet»?

Vi presenterer deres synspunkter her.