Det viser den første britiske studien som har undersøkt legemiddelrelaterte pasientskader på eldre som er skrevet ut fra sykehus.

 

Det er The Pharmaceutical Journal som skriver om studien.

Legemiddelrelatert skade oppstår ifølge studien hos en av tre eldre mennesker i Storbritannia, og det er reinnleggelse på sykehus som er hovedårsaken til at kostnaden blir så stor. 

Gjennom studieperioden fulgte forskerne 1116 eldre pasienter med en medianalder på 82, som ble utskrevet fra fem forskjellige universitetssykehus sør i England.

Gjennom åtte uker ble pasientene fulgt opp av farmasøyter som benyttet seg av tre former for data: Gjennomgang av reinnleggelsespapirene, telefonsamtale med pasient og/eller pårørende og dokumentasjon fra fastlege.

Av de 1116 pasientene som deltok i studien, opplevde 413 (37 prosent) legemiddelrelatert pasientskade. Over 70 prosent av hendelsene kunne knyttes til legemidler som ble forskrevet i forbindelse med utskrivelse fra sykehus, mens resten ble knyttet til legemidler forskrevet fra primærapotek.

I 301 av de 413 legemiddelrelaterte pasientskadene (73 prosent) var det snakk om bivirkninger. Dårlig etterlevelse var skyld i 45 av hendelsene (11 prosent), mens feilmedisinering var skyld i 14 hendelser (3 prosent). Noen pasienter opplevde at flere årsaker var skyld i deres legemiddelrelaterte pasientskade.

Fire av de 1116 pasientene døde som følge av legemiddelrelatert pasientskade.

Studiens forfattere konkluderte med at det høye antallet legemiddelrelaterte pasientskader som kunne ha blitt forhindret, viste gode muligheter for å kunne forbedre pasientsikkerheten i fremtiden.