Det skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

Frem til nå har søknader om konsesjoner, filialdrift, medisinutsalg og annet som er nødvendig for å drive apotek blitt sendt per brev. Dette erstattes nå av innsending via Altinn, som er den anbefalte portalen for elektronisk kommunikasjon for offentlige etater.

«Apotekene vil da både søke og få svar i Altinn slik man kjenner dette systemet fra en rekke andre områder, for eksempel skattemeldingen. Det er alltid apotekkonsesjonær (apotekeier) som skal sende inn søknader og meldinger, men for noen søknader kreves også signering av apoteker», skriver Legemiddelverket.

Som i de fleste digitaliseringsprosjekter er det ifølge Legemiddelverket forenkling som er årsaken til de nye endringene. 

«Systemet vil i tillegg gi bedre kvalitet på våre data om apotek. Dette er spesielt viktig for samhandlingen med Direktoratet for e-helse for å gi apotekene tilgang til reseptformidleren», står det skrevet. 

Selv om flere typer søknader nå kan sendes inn digitalt, er det ifølge legemiddelmyndigheten ikke alle type søknader som er digitalisert.

«Det gjelder for eksempel. søknad om tilvirkertillatelser og godkjenning av kontrollfarmasøyt», avslutter de.