Det skriver Legemiddelverket selv på sine nye nettsider.

Det nye responsive designet som er utviklet av Direktoratet for e-helse, skal ifølge legemiddelmyndigheten fungere like bra på mobil, nettbrett og pc.

«Vi har jobbet mye med å forbedre brukervennligheten, blant annet på bakgrunn av brukerundersøkelser og erfaringer fra andre helseetater», skriver Legemiddelverket.

Ettersom det naturlig nok kommer nye adresser til mange enkeltsider på nettsidene, oppfordres andre etater og organisasjoner som lenker til Legemiddelverket, å sjekke om disse fortsatt fungerer.

Gjennom den nye løsningen har Legemiddelsøk ifølge Legemiddelverket ikke vært mulig å integrere som en del av den nye siden. Derfor er www.legemiddelsok.no blitt en egen portal på et eget nettsted. Siden var derimot ikke oppe og gikk da Farmatid var inne for å sjekke torsdag formiddag.

Andre nyheter er utskifting av nyhetsvarsel med nyhetsbrev fra den nye nettsiden. Dette vil skje automatisk for alle som har abonnert på Legemiddelverkets nyhetsvarsler fra de gamle nettsidene.