Slik fungerer KRY-appen:

 1. Pasienten logger seg inn med BankID og beskriver sine symptomer eller spørsmål.
 2. Møtet gjennomføres via video­konferanse, og pasienten får inntil 15 minutter med en lege – akkurat som hos fastlegen.
 3. Legen avgjør om pasienten trenger resept på en medisin eller videre henvisning (gjelder de som har If Helseforsikring).
 4. Legen dokumenterer møtet i journalen, på samme måte som en vanlig legetime. Prisen er 350 kr fra første besøk.
 5. Etter timen kan pasienten hente ut medisinen direkte fra et apotek, eller få det sendt hjem fra vitusapotek.no.
 6. Det presiseres at KRY-legene ikke skriver ut resepter på vanedannende medisiner (A- og B-preparater).

Kilde: Vitusapotek.no

FAKTA OM KRY

 • KRY gjør det mulig for pasienter å treffe legen via videosamtaler og få hjelp med problemer som ikke krever fysiske undersøkelse.
 • I tillegg til rådgivning kan KRY-legene bistå med fornyelser av resepter, henvisninger til annet helsepersonell eller prøvetaking.
 • KRY-tjenesten bemannes i dag av leger fra hele landet. De fleste kombinerer arbeid på andre sykehus, legekontorer og klinikker med fleksible arbeidstider hos KRY.
 • KRY drives av aksjeelskapet Digital Medical Supply Norway AS.
 • KRY samarbeider med Vitusapotek, If og Vertikal Helse.

Kilde: Kry.no

Statens legemiddelverk (SLV) mener digitale KRY-legekonsultasjoner inne i vitusapotekene er ulovlig organisert helsehjelp. Nå har NMD fjernet tilbudet i påvente av klagebehandlingen. 

Legemiddelverket viser i brevet fra 26. september til at Norsk Medisinaldepot (NMD), som er eier av Vitusapotek, fikk varsel om mulig pålegg om å fjerne tilbudet om KRY-konsultasjon i sine apotek i et brev datert 15. august i år. 

 

Digital legekonsultasjon

Bakgrunnen for pålegget er et tilbud NMD har hatt i sine vitusapotek. Kundene kan i apoteket komme i kontakt med legene hos Vitus­apoteks samarbeidspartner KRY via deres app på en iPad som står på ­apotekets informasjonsrom. Gjennom den digitale konsultasjonen kan ­pasienten få forskrevet reseptbelagte legemidler som kan hentes ut på Vitusapotek eller på et annet apotek kunden måtte ønske å benytte seg av. 

Vitusapotek beskriver på sine nettsider ­tjenesten som et nytenkende samarbeid ­mellom Vitusapotek og KRY. Sistnevnte ­startet opprinnelig opp i Sverige, og har der hatt et samarbeid med NMDs søsterselskap Lloyds, som driver apotek i vårt naboland.

«Nå kan vi tilby hjelp hele veien fra ­legebesøk til levering av medisinene dine, på en rask og smidig måte», skriver de. 

 

Pålagt å fjerne tilbudet

Men ikke alle er enige i at det nytenkende ­samarbeidet er så bra. Nå har Legemiddel­verket gitt NMD pålegg om å fjerne ­tjenesten fra alle sine pilotapotek, og viser i sitt vedtaksbrev til apotekforskriften § 40 første setning:

«En person med rett til å rekvirere ­legemidler kan bare yte organisert helsehjelp i apoteket dersom han eller hun har utdanning som nevnt i apotekloven § 4-1, første ledd.»

Og som apotekloven § 4-1 første ledd lyder:

«Apotekets farmasøytiske personale er de ansatte med rett til å utøve yrke som provisorfarmasøyt eller reseptarfarmasøyt.»

 

— Organisert helsehjelp

Legemiddelverket anser tjenesten Vitus­apotek tilbyr i samarbeid med KRY-legene for å være organisert helsehjelp.

«I deres tilbakemelding uttaler dere at ­tjenesten ikke er organisert helsehjelp, ’men tilrettelegging for å hjelpe pasientene å få ­kontakt med behandler på en diskret og ­tilgjengelig måte’, i tillegg til å bemerke at ’apotekene har i alle år tilbudt pasienter å låne telefon for å kunne snakke med sin lege, om det var behov for dette’.»

SLV mener man ikke kan dra en slik sammenlikning, og at tjenesten kan skape en ­uheldig kobling mellom rekvirering og omsetning av legemidler.

«I tilfeller der apoteket tilbyr en kunde å få låne telefon for å ta kontakt med sin lege, er ikke på samme måte egnet til å skape slike bindinger, siden det da er kunden som avgjør hvilken lege som kontaktes», ­skriver ­Legemiddelverket, som også viser til at apotek skal kontakte rekvirent for å sjekke uklarheter ved ekspedisjon av resept.

«Slike avklaringer kan involvere direkte kommunikasjon mellom lege og pasient.»

Legemiddelverkets konklusjon er at Vitusapoteks tjeneste er organisert helsehjelp, og at dette er ulovlig ettersom apotekloven sier at det kun er farmasøytisk personale som har adgang til å utføre dette. Derfor ble NMD i ­brevet pålagt å stanse tilbudet i sine vitus­apotek innen 10. oktober.

 

Har fjernet tilbudet

I en e-post datert 2. oktober i år bekrefter fag- og kvalitetsdirektør Hege Willoch at alle pilotapotekene i Vitus-kjeden har fått beskjed om å stoppe «tilbudet om organisert helsehjelp i Vitusapotek».

«Selve KRY-appen vil bli fjernet fra iPaden den 2.10.17, fra servicekontoret. Dette innebærer også at det ikke skal reklameres for bruk av KRY-appen på iPaden i informasjons­rommet», skriver Willoch til sine pilotapotek.

I en e-post datert 3. oktober bekrefter ­Willoch også at apotekkjeden kommer til å klage på vedtaket. 

Hun forteller til NFT at KRY-tjenesten er et etablert tilbud som alle kan benytte seg av også utenfor apotek via nettside og app.

— Så har vel diskusjonen med Lege­middelverket gått mer på hvor man kan få tilbudet om å bruke KRY-appen. Alle som har en smart­telefon kan laste ned KRY-appen og få konsultasjon med lege hvor og når de vil, påpeker hun. 

— Hva er bakgrunnen for at dere kom i ­k­ontakt med KRY?

— I utgangspunktet er KRY allerede etablert i Sverige, og har der et samarbeid med Lloyds, som er vårt søsterselskap som driver apotek i Sverige. Derfor har det blitt naturlig å se på muligheten for dette også i Norge. 

 

— Raskt i kontakt med lege

Willoch forteller at man så at pasientene ofte hadde et behov for å komme raskt i kontakt med lege dersom det var noe akutt, gjerne når det var snakk om enklere tilfeller.

— Det kunne være ting som for eksempel øyekatarr og sår. Når man da har den visuelle kontakten med legen og legen ser deg, så kan vedkommende også se hva som er problemet.  

— Vil dette gi et tilsvarende godt tilbud som å møte fastlegen på legekontoret?

— Det vil jo være to forskjellige ting, for ­fastlegen kjenner deg bedre og vet mer om deg med tanke på pasienthistorikk. KRY-­tilbudet går mer på at pasientene skal ha stor tilgjengelighet når behovet er der, og jeg tror dette er fremtiden: Kunden og pasienten skal selv kunne bestemme hvor, når og hvordan. Teknologien gir oss nå andre muligheter. 

Med KRY kan pasientene få kontakt med leger gjennom sin egen telefon eller nettbrett.

— Men mange pasienter har ikke slik ­teknologi selv, som for eksempel en del eldre kunder, og da så vi at det kunne være bra å ha dette tilbudet i apoteket for dem.

Tilbudet om KRY-samtale i apotek ble ­lansert tidligere i høst, og samarbeidet ble til tidlig på forsommeren. Det ble da sendt ut en pressemelding med påfølgende reklame­samarbeid mellom de to aktørene. 

— NMD og KRY samarbeider om å gjøre tilbudet om online-legetjeneste kjent for befolkningen. Vi deler derfor på kostnader til ­markedsføring. Vi får ikke noen betaling for å tilby appen i våre apotek, forklarer Willoch.

 

— Det viktige er å tilgjengeliggjøre muligheten

Fag- og kvalitetsdirektøren i NMD sier at konsernet ikke har tall på hvor mange som har benyttet seg av tjenesten siden oppstarten. Det er ifølge henne heller ikke meningen.

— I en kort periode hadde vi iPad-er i ­informasjonsrommet som kunden kunne bruke. Men vi visste ingenting om det som skjedde der inne, og hvis det ble en resept ut av den digitale legekonsultasjonen, så gikk jo den rett til Reseptformidleren. Så antallet resepter har vi heller ingen tall på. Dersom pasienten kom ut og ba om resepten rett etterpå, så kunne man jo tenkt seg at den kom derfra. 

— Hvis dette blir en fast tjeneste i deres apotek, ville det ikke vært hensiktsmessig å ha litt mer informasjon om bruken av tjenesten?

— Det er ikke det som er viktig. Det ­viktige er å tilgjengeliggjøre muligheten for våre kunder. Det er viktig at det skal være opp til ­pasienten selv å velge. Det er fritt apotekvalg, og det er også derfor man gjennom Resept­formidleren kan laste ned resepter i hvilket som helst apotek. 

 

Håper å få snudd vedtaket

— Legemiddelverket var ikke like positive til dette tilbudet i apotek. Hva har vært dine tanker om pålegget dere har fått om å fjerne tilbudet fra deres apotek?

— Lover er lover, og regler er regler. Dette er Legemiddelverkets tolkning av disse lovene og reglene. Jeg må jo si at jeg synes man må ta inn over seg kundenes behov og ønske om tilgjengelighet og moderne teknologi. Det er heller ikke en fysisk lege på plass i ­apoteket, men det er en teknologisk forbindelse ­mellom pasient og lege. Så her ser man nok veldig bokstavelig på lovverket som baseres på slik det var før. Da hadde man færre enn 450 apotek, man hadde papirresepter, og en helt annen frihet for pasienten. Nå har man Reseptformidleren, og man har teknologisk og app-basert kontakt som loven egentlig ikke ble skrevet for å ta høyde for. 

Willoch håper nå å få snudd vedtaket og få tilbudet tilbake i de NMD-eide apotekene.

— Dette er et tilbud alle bør ha i sine apotek, og det bør være opp til pasienten selv om man ønsker å benytte seg av det eller ikke. Jeg ser ikke den store forskjellen fra å kunne stå ute i gangen og snakke med lege via appen eller om du kan gjøre det inne på apoteket. 

 

— Lovverket må følge med

— Ser dere noen av poengene Legemiddelverket kommer med i sitt pålegg?

— Jeg tenker at verden går fremover, og teknologien utfordrer mange ting. Man er nødt til å se lovverket i forhold til de nye tingene som skjer. Nyhetene kommer, men da må også lovverket følge med. Jeg tror man må se på behovet for endring og modernisering av enkelte lover og regler. Det er viktig å huske på regjeringens målsetting om at apotekene skal bidra og legge til rette for bedre helse for befolkningen. Det viktigste er allikevel at det er kundenes behov som står i sentrum, understreker Willoch. 

I en e-post til NFT gjør kommunikasjonssjef i KRY, Samuel Danofsky, det klart at de tar vedtaket til etterretning.

— Vi forstår at Legemiddelverket vil verne om pasientens mulighet til selv å velge behandler. Men vi mener også at de fleste nordmenn vil ha nytte av enda bedre ­tilgjengelighet til primærhelsetjenesten. For å oppnå det tror vi både apotek og digitale leger kan spille en viktig rolle, skriver Danofsky.

(Publisert i NFT nr. 10/2017 side 9-10.)