Apotekforeningen synes det er positivt at rapporten Kartlegging av samarbeidsformer mellom legetjenesten i kommunen og farmasøyter mener det er behov for mer samarbeid mellom leger og farmasøyter. Ifølge rapporten er en av de største utfordringene for samarbeidet mellom leger og farmasøyter at legene ikke har kunnskap om eller tillit til farmasøytenes kompetanse. Det bekymrer Apotekforeningen.

— Derfor er det spesielt viktig å tilrettelegge for at den tilliten kan etableres. Det er veldig synd at farmasøytenes kompetanse er en hemmelighet for legene. Samtidig ser det ut til at de legene som faktisk har samarbeidet med og har innsikt i farmasøytenes arbeid, har større tillit og ser nytten av samarbeid, kommenterer administrerende direktør i ­Apotekforeningen, Per T. Lund, i en e-post til NFT.

Les også: Ny rapport: Samarbeidet mellom leger og farmasøyter kan bli mye bedre

Han mener det er et godt utgangspunkt for å komme videre og viser til at det er opplagt at mange leger opplever at de kommer til kort når det gjelder oppfølging av legemiddel­behandling, men at mange ikke oppfatter at et samarbeid med apotek og farmasøyter kan være løsningen.

— Da må vi hjelpe dem med å se det.

Apotekforeningen mener det er positivt at tverrfaglige team der farmasøyten også ­involveres, blir trukket frem som en mulig løsning.

— For meg er det åpenbart at apotek­farmasøytene kunne gitt et viktig bidrag i slike team, sier Lund.

Han mener det er behov for å etablere mer robuste og strukturerte modeller for samarbeid mellom leger og farmasøyter, og at det må på plass finansieringsløsninger og IT-systemer som støtter opp under disse modellene.

— Her gir rapporten oss god støtte, og vi vil jobbe videre for at dette kan bli realiteter.

Lund synes det er påfallende at regjeringen omtrent samtidig har lagt frem en handlingsplan for allmennlegetjenesten og fastleger, der de blant annet peker på tverrfaglig samarbeid som en del av løsningen.

— Likevel er ikke økt samarbeid mellom lege og farmasøyt eller apotek nevnt med et ord i planen. Det er synd, og viser at vi fortsatt har et stykke vei å gå.

(Publisert i NFT nr. 5/2020 side 21.)