Vitner fra begge sider fikk uttale seg da andre dag av rettssaken mellom AstraZeneca og staten gikk i Oslo byfogdembete.

 

Innledningsvis ble Tor Frostelid, Market Access & Governmental Affairs Director hos AstraZeneca, kalt opp som vitne. Han kunne fortell om bakgrunnen til legemiddelselskapet og om hvilken markedsposisjon Symbicort Turbuhaler har i Norge.

— Over 80 000 pasienter bruker Symbicort Turbuhaler i Norge, og vi selskapet har en årlig omsetning på 150 millioner kroner. Det er derfor et stort produkt for AstraZeneca, sa Frostelid innledningsvis. 

Også Frostelid var klar på at det er økonomiske hensyn for AstraZeneca i denne saken.

— Som leverandør av inhalatorer har vi opplagte økonomiske interesser, og regulering har betydning for vår inntjening. Men det hadde ikke vært noe begrunnelse for søksmål om dette ikke også hadde hatt betydning for pasientsikkerheten, understreket han, samtidig som han påpekte at selskapet har full forståelse for byttelisteordningen. 

Frostelid ble også grillet av statens advokat om verdioverføringer fra selskapet til interesseorganisasjoner og pasientforeninger, der flere av disse har levert høringsuttalelser i saken som var kritiske til forslaget om å sette inhalasjonspulver på byttelisten. Han påpekte at dette ikke er snakk om gaver.

— Dette er honorarer for foredrag i forbindelse med faglig undervisning av helsepersonell, samt annonsekostnader i tidsskrift. Dette er ikke spesielt for oss, og kopiprodusentene i denne saken betaler også for annonser og honorar til aktører. Det er full åpenhet om alle verdioverføringer, og vi støtter dette, da det unngår mistenkeliggjøring. 

Frostelid påsto at han i denne saken ikke har møtt noen involverte i SLV som har hatt klinisk erfaring med astma og kols, men staten viste til at Steinar Madsen, fagmedisinsk direktør i SLV, har bakgrunn som hjertespesialist og kardilolog.

— Vil du se at det er en bakgrunn som er tilstrekkelig til å ha en mening om denne saken? spurte regjeringsadvokaten.

— Ja, det vil jeg tro, svarte Frostelid. 

Han kritiserte også SLV for å ha brukt feil regnestykke og overdrevet hvor stor innsparing man ville fått ved å ha generisk bytte av inhalasjonspulver i apotek.

— Fra et estimat på 120 millioner kroner i året, gikk man over til innsparing på 24 millioner kroner for resten av 2018 i revidert nasjonalbudsjett. Dette er et ganske stort sprik. Disse besparelsene kan man oppnå på andre måter samtidig som man unngår usikkerheten ved generisk bytte. Regnestykket til SLV har heller ikke regnet inn potensielle ulemper for pasientene som kan gi økte kostnader uansett, sa han.

Neste vitne fra saksøkers side var Helle Stordrange Grøttum, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Astma og allergi. Hun var med på å skrive LHLs høringssvar til saken, som var kritisk til forslaget.

— Vi er ikke negative til generisk bytte generelt, og vi vil ha mest mulig helse for hver krone, men vi er opptatt av pasientens sikkerhet, og hvis generisk bytte kan føre til feilbehandling, er vi betenkte til generisk bytte, sa hun.

Hun reagerte på at man til tross for statens fokus på brukermedvirkning i helsetjenesten ikke har hørt på rådene fra majoriteten av høringsinstansene.

— Med høringsuttalelser som så tydelig er skeptiske og har gode argumenter mot forslaget, må jeg si jeg er overrasket over at våre innspill ikke blir tatt hensyn til i det hele tatt, konstaterte Grøttum.