Medisinstart har vært omtalt i NFT en rekke ganger allerede, og vi har nå tatt en prat med fagdirektøren for å få høre ­hvordan det går med studien.
— Vi er veldig godt fornøyde med ­rekrutteringen av pasienter til studien. Skal vi klare målet om 1500 inkluderte før ­sommeren, er det imidlertid viktig at alle bidrar litt ekstra i månedene som kommer. Fortsatt mangler vi cirka 300 pasienter før vi er i mål, sier Faksvåg.
Apotekforeningen opplyser at om lag ­halvparten av de spurte takker ja til å delta.

Små og store forskjeller

I selve rekrutteringen er det ikke så store ­forskjeller å spore når man ser på tallene som rapporteres inn.
— Av de som takker ja til å delta, er 55 prosent av pasientene menn og 45 prosent kvinner. Når det gjelder antall rekrutterte per studieapotek, ser vi at det er store forskjeller. Dette skyldes forhold som ulike typer ­apotek, oppslag i ­lokalavisen om ­studien og hvor flinke og engasjerte de ansatte har vært i forbindelse med ­rekrutteringen, ­påpeker Faksvåg.
Det har vært arbeidet godt rundt om i ­apotekene. Før jul lå man sågar foran ­planen, mens man altså nå ser at ­aktiviteten har vært noe lavere gjennom vinteren.
— Med 1500 studiepasienter vil vi få et meget solid datagrunnlag. Vi har imidlertid lagt inn et mulig frafall ved ettårs­oppfølgingen, som ikke vil svekke datagrunnlaget for å kunne ­konkludere. Vi er svært fornøyde med antall returnerte ­svarskjemaer fra pasientene både etter sju og atten uker. Svarprosenten er godt over 80 ­prosent, noe som regnes som svært bra, understreker fagdirektøren.

Venter på rapporten

Vi har forsøkt så godt vi kan å lirke litt i hva Faksvåg og de øvrige i Apotekforeningen vet om mulig effekt av Medisinstart, men her har man en klinkende klar vitenskapelig tilnærming.
— I og med at dette er en vitenskapelig studie, har vi ingen foreløpige resultater og vil heller ikke gå ut med resultater før ­rapporten er skrevet. Publiseringen ­avhenger også av hvilket vitenskapelig tidsskrift vi ønsker den inn i. Vårt generelle inntrykk etter å ha besøkt nesten samtlige studieapotek, er at ­pasientene er svært fornøyde med en slik tjeneste og glade for å delta, sier Faksvåg.
Men, hvorfor det er viktig for ­Apotekforeningen å gjennomføre denne studien forteller direktøren derimot gjerne om.
— Innholdet i legemiddelmeldingen blir veldig viktig med hensyn til myndighetenes oppfatning av farmasøytens rolle i morgendagens helse­vesen. Studien er med på å dokumentere denne rollen. Dette handler først og fremst om pasient­ene, om ­hvordan de kan få hjelp og bli motiverte til å ta ­legemidlene sine på en trygg og riktig måte – som ikke skader dem, poengterer Faksvåg.
For Apotekforeningen er det selvsagt også viktig at farmasøytene får brukt ­kompetansen som legemiddelrådgiver for pasientene.
— Dessuten handler det om innholdet i fremtidens apotek. Det at apotekene har et innhold og faglige utfordringer som virker attraktivt å søke seg til som farmasøyt. Det at apoteket er akseptert som en viktig og helt nødvendig del av behandlingskjeden for å sikre god etterlevelse av forskrevet behandling for å hindre unødige skader, nedsatt livskvalitet og mulig død. Det er det dette handler om, avslutter den engasjerte fagdirektøren Faksvåg.


(Publisert i NFT nr 5/2015 side 13.)