Virksomhetsoverdragelsen innebærer, ifølge HINAS’ egen nettside, at det nå er ett selskap som skal gjøre ­nasjonale anskaffelser av både legemidler, varer og tjenester.
— Vi ser på det som veldig positivt. Med dette kommer vi inn i et større og mer ­profesjonelt miljø. Det vil styrke oss ­innenfor innkjøpskompetanse og juridisk kompetanse, sier administrativ leder Torfinn Aanes i LIS.

Milliardsamarbeid
LIS’ avtaler hadde i 2014 en omsetning på 5,8 milliarder kroner, mens HINAS på sin side sto for fire milliarder, altså nærmere ti milliarder kroner når selskapene slår seg sammen.
— Å være to organisasjoner med felles mål kan gi bedre avtaler, og det vil komme sykehusene og pasientene til gode. Dette gir bedre ressursutnyttelse, som for ­eksempel kan bety muligheter til å behandle flere ­pasienter, sier Aanes.
Og, det er glede å spore også i HINAS-leieren.
— Vi er to organisasjoner som begge har lang erfaring med nasjonale anskaffelser og ser store synergier ved at vi slås sammen. For eksempel ved kontakt med sykehusene, bredere anskaffelses- og fagkompetanse. Vi vil lære av hverandre, LIS har gjort mye bra, påpeker HINAS' administrerende direktør Harald I. Johnsen.

Administrasjon i nord
LIS har til nå vært del av Sykehusapotekene, og hovedsetet har vært i ­hovedstaden. Det endres når man nå går inn i HINAS, som administreres fra Vadsø.
— Vi er to miljøer og organisasjoner, med ulike erfaringer. Vi kan utfylle hverandre, og det kan begge ha nytte og glede av, mener Aanes.
Det forsikres at det ikke vil bli noen endringer i den øvrige aktiviteten til LIS.
— Helseforetakene vil ikke merke noe i forhold til legemidler. Vi vil ­videreutvikle denne kategorien sammen med ­medarbeiderne i LIS. Vi skal yte den samme gode servicen, og bygge på det gode ­arbeidet som allerede er gjort, sier Johnsen.