Det skriver Dagens Medisin på sine nettsider.

Den samlede prisreduksjonen for avtalekjøp i 2015 skal ha havnet på 30,1 prosent, og i kroner og øre ble innsparingene på hele 2,147 milliarder kroner. 

Innsparingene for sykehusene er sammenlignet med normalprisen for legemidlene som LIS fikk med i sin avtale.

— Dette er tall vi ikke hadde drømt om da vi startet LIS i 1995, sier administrerende leder Torfinn Aanes til Dagens Medisin.

LIS-ordningen ble til for å sikre en redusering av legemiddelutgiftene til sykehusene. Dette skjer gjennom store anbudskonkurranser. Vinnerne av LIS-anbudene blir anbefalt overfor helseforetakene som foretrukket behandling.