I rapporten Ny studiestedstruktur for Nord universitet levner ikke rektor Hanne Solheim Hansen farmasi­utdanningen i Namsos store sjanser.

«Vi har ikke et robust fagmiljø innen ­farmasi. Fagmiljøet er lite forskningsmessig aktivt, og utdanningen er lite attraktiv for ­studentene sammen­lignet med andre tilsvarende utdanninger i Norge» og «Av 5 tilbud nasjonalt innenfor farmasi, scorer Namsos svakest på inntakskvalitet», står det i rapporten.

For Campus Namsos i helhet ramser rapporten opp flere hovedproblemer:

  • Fagmiljøer med lav forskningsproduksjon
  •  Få kvalifiserte søkere til utvikling av fagmiljøet
  • Lite attraktivt for de beste studentene og høyt frafall.

«Spørsmålet som må besvares er om, og på hvilken måte, Nord ­universitet kan utvikle et sterkt forsknings- og utdanningsfaglig miljø innenfor farmasi», sier rapporten videre og slår fast at det kan være vanskelig innen eksisterende struktur og lokalisering.

«Her kan det være flere løsninger, og Nord universitet vil utrede ­spørsmålet. Alternativer kan være etablering i tilknytning til det øvrige helsevitenskapelige miljøet i ­Levanger eller «Blått bygg» i Bodø, eventuelt etablere ­sterkere samarbeid med NTNU.»

Utover det som står i rapporten vil ikke ­Solheim Hansen kommentere saken før styre­møtet i juni.

Kommunikasjonssjef ved Nord ­universitet, Andreas Førde, viser til at studiestedstrukturen er under ­utredning og at det ikke er så mye å si.

— Vi kan ikke si noe mer, for vi kan ikke konkludere, og det vil bli feil av oss å uttale oss om noe som er under arbeid, sier han.

(Publisert i NFT nr. 5/2019 side 10)