Det sa Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), da hun inntok talerstolen under informasjonsmøtet om forfalskningsdirektivet på Folkets Hus i Oslo 24. oktober.

— Dette arbeidet er drevet av produsentene i industrien, og jeg tror det er viktig at vi stopper opp for å tenke på hva disse endringene faktisk handler om, sa Bekkemellem, og utdypet:

— Vi kan ikke bare tenke at dette handler om vanskelige endringer med kompliserte nye dataløsninger. Dette er et nytt system som vil gi industrien anerkjennelse, samtidig som vi skaper økt trygghet for pasientene. Vi får en sterkere grad av kvalitet, og myndighetene får se at vi tar samfunnssikkerheten på alvor. 

Bekkemellem har vært involvert i prosjektet fra starten, og fortalte sine kolleger i industrien at hun er uhyre stolt over at man til nå har klart å levere så bra som man har.

— 10 prosent av alle legemidler omsatt på det legale markedet er falske. Vi er nok ikke veldig bevisst på dette i hverdagen, og vi tenker ganske at det vi leverer og produserer skal være det beste. Men vi må huske på at kriminelle aktører gjør stor butikk på forfalskning av våre legemidler, understreket Bekkemellem. 

Hun var klar på at forfalskningsdirektivet berører alle aktører i legemiddelbransjen.

— Vi må alle dra i samme retning for å komme i mål innen 9. februar 2019. Jeg stoler på at vi alle gjør det vi kan, inkludert aktørene i apotek og grossist. 

LMIs administrerende direktør fokuserte også på enkeltpersoner i de ulike legemiddelfirmaene som nå for et stort ansvar for å nå tidsfristen for sitt legemiddelselskap.

— Dere bærer et stort ansvar på dere skuldre, og mange setter sin lit til at dere gjør en stor innsats. Jeg håper dere kan bruke denne arenaen i dag til å utveksle kontakter og bygge på hverandre, sa hun. 

Videre konstaterte Bekkemellem at det viktigste med disse endringene er å hindre at falske legemidler når frem til pasientene.

— Så et tydelig budskap må være at pasientsikkerheten er i høysetet. I en hverdag der det er prisdiskusjoner som er det store debattemaet, vil nok ikke denne saken være øverst på dagsordenen. Men dette arbeidet kan være med på å styrke omdømmet til industrien, samtidig som vi vil sitte igjen med kunnskap og statistikk om egen bransje som vi ikke er i nærheten av å ha i dag.