Tirsdag 18. september lanserte Helse- og omsorgsdepartementet et nytt forhandlingssamarbeid mellom Danmark og Norge for innkjøp av legemidler. Intensjonsavtalen mellom de to landene ble signert i København.

Sammen om å presse priser

Bakgrunnen for at de to landene nå sammen skal forhandle om pris på nye legemidler, er det helseminister Bent Høie beskriver som urimelig høye priser på nye legemidler, og mener derfor at et nordisk samarbeid om felles prisforhandlinger er riktig vei å gå for å få bukt med de stadig økende prisene.

Både Høie og helseminister i Danmark, Ellen Trane Nørby, oppfordrer nå også andre nordiske land til å melde seg på forhandlingssamarbeidet. Ettersom det er helseforetakenes ansvar å skaffe legemidler til spesialisthelsetjenesten, fungerer intensjonsavtalen som en støtte til dette arbeidet.

— Lite gjennomtenkt

Legemiddelindustrien (LMI) går nå ut med kritikk mot det dansk-norske prissamarbeidet. Administrerende direktør Karita Bekkemellem sier i en kommentar på foreningens nettside at samarbeidet er lite gjennomtenkt, selv om intensjonen er god.

«Norge og Danmark har ulik helsepolitikk, ulike markeder og ikke minst helt forskjellige systemer når det gjelder innføring av nye legemidler. Norge har Nye Metoder, Danmark har ikke et slik metodevurderingssystem. Hva skal Norge med Nye Metoder hvis meningen er å kjøre felles prisforhandlinger med Danmark? spør Bekkemellem. 

Videre er hun usikker på hvordan dette skal fungere med Beslutningsforums avgjørelser tatt i betraktning.

— Hva hvis Beslutningsforum sier «nei» til den dansk-norske prisen? Da er vi vel igjen tilbake til rene norske forhandlinger. Med andre ord: vi har kun tapt tid ved å gå veien via Danmark, sier Bekkemellem, som også mener helseminister Bent Høie må redegjøre for hva han tenker om framtiden til det norske metodevurderingssystemet sett i forhold til nye norsk-danske forhandlinger.

— Bør forbedre det norske systemet

LMI kritiserer også avgjørelsen om at godkjennelse av pris forblir et nasjonalt anliggende, til tross for at landene skal samarbeide om prisforhandlingene.

— Det er jo helt i det blå om en enighet om en framforhandlet felles norsk-dansk pris faktisk fører til at pasientene får tilgang til legemidlet. Det er allerede en utfordring at metodevurderingssystemet i Norge tar lang tid, så slik vi ser det vil dette ytterligere forsinke pasienters tilgang til nye legemidler, sier Bekkemellem, som mener man heller bør forbedre det norske systemet før man hopper inn i et nordisk forhandlingssamarbeid.