Det var et av budskapene til Monica Larsen, seniorrådgiver i Lege­middelindustrien (LMI), da hun talte på ­konferansen på Industri Futurum. Larsen var invitert for å snakke om hvor Norge står som helse­industri i 2030. Hvor er vi i dag, og hva skal til for å komme dit vi vil?

— For å klare dette, er vi nødt til å lykkes med å skape globale vekstbedrifter med en god posisjon i det ­globale markedet. Mye av denne ­veksten vil skje på grunn av  eksport, sa Larsen innledningsvis.

Nødvendig med digitalisering

Hva er så driverne bak denne enorme helseindustriveksten? LMIs seniorrådgiver pekte på at man i dag har en befolkning med høyere forventning til god behandling.

— Og skal vi klare å holde den gode kvaliteten som kreves bærekraftig, så vil det være helt sentralt å få digitalisert helsevesenet ytter­ligere. Her i Norge er vi nødt til å implementere nye digitale løsninger og teknologier. Vi er et høyteknologisk samfunn, og vi er et ledende land på å ta i bruk nye teknologier.

Larsen er også opptatt av at man i Norge må føre en helhetlig politikk som favner styrkingen av helseindustrien som en viktig næring.

— Vi er nødt til å kommersialisere forskningen og oppskalere de gode ideene vi allerede sitter på nasjonalt i dag. Vi må lage et attraktivt ­hjemmemarked som kan drive innovasjonen fremover. Vi må rekruttere fra akademia og få tilvekst av nye produkter og selskaper. Og ikke minst må vi få entreprenørskap inn i utdanningene, slo hun fast.

Må ha flere ­kliniske studier

En av de viktigste ­tingene man kan gjøre for å styrke den ­norske helse­industrien, er å øke antallet kliniske ­studier som gjennomføres i Norge.

— Vi må snu den negative trenden, og jeg mener vi må ha en ambisjon om å doble antallet kliniske studier her til lands. Samtidig er vi nødt til å få på bena en nasjonal tjeneste for tilgang til helsedata, og vi er nødt til å få ferdigstilt helseanalyseplattformen.

Seniorrådgiveren innrømte at det ikke finnes noen «quick fix» for å komme dit man vil, men at man har et meget godt utgangspunkt.

— Vi har nå store forventninger til stortingsmeldingen om helsenæringen som kommer vinter/vår 2019. Der vil man ha gode muligheter til politiske grep som vil sikre helse- og næringsgevinster.

(Publisert i NFT nr. 10/2018 side 8)