Det var et av budskapene til Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI), da hun talte på konferansen på Industri Futurum. Larsen var invitert for å snakke om hvor Norge står som helseindustri i 2030. Hvor er vi i dag, og hva skal til for å komme dit vi vil?

— For å klare dette, er vi nødt til å lykkes med å skape globale vekstbedrifter med en god posisjon i det globale markedet. Mye av denne veksten vil skje på grunn av  eksport, sa Larsen innledningsvis.

Nødvendig med digitalisering

Hva er så driverne bak denne enorme helseindustriveksten? LMIs seniorrådgiver pekte på at man i dag har en befolkning med høyere forventning til god behandling.

— Og skal vi klare å holde den gode kvaliteten som kreves bærekraftig, så vil det være helt sentralt å få digitalisert helsevesenet ytterligere. Her i Norge er vi nødt til å implementere nye digitale løsninger og teknologier. Vi er et høyteknologisk samfunn, og vi er et ledende land på å ta i bruk nye teknologier.

Larsen er også opptatt av at man i Norge må føre en helhetlig politikk som favner styrkingen av helseindustrien som en viktig næring.

— Vi er nødt til å kommersialisere forskningen og oppskalere de gode ideene vi allerede sitter på nasjonalt i dag. Vi må lage et attraktivt hjemmemarked som kan drive innovasjonen fremover. Vi må rekruttere fra akademia og få tilvekst av nye produkter og selskaper. Og ikke minst må vi få entreprenørskap inn i utdanningene, slo hun fast.

Må ha flere kliniske studier

En av de viktigste tingene man kan gjøre for å styrke den norske helseindustrien, er å øke antallet kliniske studier som gjennomføres i Norge.

— Vi må snu den negative trenden, og jeg mener vi må ha en ambisjon om å doble antallet kliniske studier her til lands. Samtidig er vi nødt til å få på bena en nasjonal tjeneste for tilgang til helsedata, og vi er nødt til å få ferdigstilt helseanalyseplattformen.

Seniorrådgiveren innrømte at det ikke finnes noen «quick fix» for å komme dit man vil, men at man har et meget godt utgangspunkt.

— Vi har nå store forventninger til stortingsmeldingen om helsenæringen som kommer vinter/vår 2019. Der vil man ha gode muligheter til politiske grep som vil sikre helse- og næringsgevinster.

(Publisert i NFT nr. 10/2018 side 8)