Merittert underviser er en ordning for å verdsette fremragende undervisere ved institusjoner for høyere utdanning. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) var først ute i Norge med sine meritteringer i 2017. Senere har det blitt innført ved flere universiteter. 

I år har seks undervisere på medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen fått tittelen. Deriblant Lone Holst på Senter for farmasi. Hun ser med det ut til å bli første underviser ved en norsk farmasiutdanning som får utmerkelsen. 

Les også: Farmasi hylles i Bergen

Fantastisk

Holst er glad for å bli verdsatt.

— Det var selvfølgelig helt fantastisk å bli få denne statusen. Det betyr veldig mye at fakultetet setter pris på undervisning på linje med forskning. Vi er her for studentene – uten dem var det intet universitet, sier hun på nettsidene til Det medisinske fakultet.

— Jeg har arbeidet med undervisningen i samfunnsfarmasi på mange måter siden 2004, men en viktig inspirasjon var TALIDA-kurset: Teaching and Learning in the Digital Age – Rethink learning through teaching and assessment (uib.no) Under "Our best practices" finner du "A letter from the pharmacy" hvor jeg forteller hva jeg ønsket å endre i emnet og hvorfor. Endringene er gjennomført og evaluert og ideene videreføres. Nå jobber vi i samfunnsfarmasigruppen med DIKU-prosjektet FREMFARM der vi vil "utdanne farmasøyter klare til å møte morgendagens utfordringer", men det er en annen sak.

— Det er spennende og utfordrende å undervise og jeg ønsker å bli bedre til det for å kunne gjøre det spennende for studentene å lære og for å inspirere dem til å bli gode farmasøyter som ser hva profesjonen deres har å bidra med i helsevesenet og samfunnet.

Les også: Fem millioner til Senter for farmasi i Bergen

Permanent tittel ved UiB

Meritteringsordningen er ikke helt lik ved alle institusjoner. På UiB er tittelen permanent, og de meritterte får i tillegg til heder og ære en permanent lønnsøkning som per i dag er på 50 000 kroner i året.