Etter lønnsoppgjøret i fjor og med store overskudd hos arbeids­giverne hadde Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) høye ambisjoner før årets lønnsoppgjør.

— Vi skulle gjerne sett enda høyere tall, men vi har klart å lande over frontfaget i alle sluttførte oppgjør. Vi har all grunn til å være fornøyde med de foreløpige resultatene, sier jurist Mathias Calmeyer Østvold.

Det han er mest fornøyd med er innsatsen til de tillitsvalgte. 

— Jeg må berømme de tillitsvalgte. De har gjort en svært god jobb i til dels krevende forhandlinger.

Harde forhandlinger, nesten streik

Siden ambisjonene var høye, ble forhandlingene i år relativt harde.

— Når vi er ansvarlige og godtar lavere lønnsoppgjør i år det går dårlig, så forventer vi at arbeidsgivere deler av overskuddene i gode år. Vi opplever det som krevende at denne forståelsen ikke har gjenklang hos arbeidsgiver, sier Østvold.

I NMD ble det brudd i lokale forhandlinger, og Farmaceutene forberedte seg på streik, men det ble til slutt enighet.

— Selv om vi var forberedt på streik, så er vi glad for at vi landet et resultat som gjorde at medlemmene ble skånet for de negative sider en streik medfører.

Brudd i noen sykehusapotek

Streikefaren var dog ikke helt over da NFT snakket med Østvold tidlig i juni. Det ble brudd i forhandlingene i Sjukehusapoteka Vest og Sykehusapotekene HF, og begge var da i fase 3.

— Hvis vi ikke kommer til enighet der, så vil neste steget være mekling og potensiell streik.

Resten av sykehusapotekene har blitt enige lokalt, men resultatet kan ikke offentliggjøres før hele området er lukket. Oppgjøret i stat og kommune er også ferdig. For mer detaljert og oppdatert oversikt, se nyhetsoppdateringer på farmaceutene.no.

Husk lønnssamtale

Østvold minner samtidig medlemmene om at det er viktig at de ber om lønnssamtale gjennom året, helst på våren og i god tid før lønnsoppgjøret.

— Det er viktig å snakke med arbeidsgiver om lønn, og synliggjøre eventuell misnøye. Dersom alle medlemmene har snakket med arbeidsgiver om lønn, vil dette gjøre arbeidet til de tillitsvalgte enklere, oppfordrer han.

(Publisert i NFT nr. 5/2021 side 47.)