En studie, publisert i JAMA Internal Medicine i 2014, kom frem til at amerikanske stater hvor medisinsk cannabis var legalisert hadde nesten 25 prosent færre overdosedødsfall som følge av opioidbruk enn stater hvor det ikke var legalisert.    

Les også: Gjør det enklere å behandles med medisinsk cannabis

Godt argument for legalisering

Ifølge det amerikanske helsedepartementet dør over 130 mennesker av opioidrelaterte overdoser daglig i USA. De lovende tallene i cannabisstudien fra 2014 har blitt hyppig brukt av de som desperat leter etter en løsning på opioidkrisen og de som desperat leter etter et argument for å legalisere medisinsk cannabis. Studien er flittig brukt i diskusjoner i media over hele verden, og den er sitert i mer enn 350 vitenskapelige artikler. Den er også brukt som argumentene for legalisering i flere av de 32 statene som har liberalisert lovene siden 2010. 

Les også: Reduserte bruken av NSAIDs – vil gjøre det samme med opioider

Kan lovlig cannabis føre til opioidoverdoser

10. juni ble det publisert en artikkel i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) som motsier den cannabispositive studien. Forskere fra Stanford har repetert studien fra 2014 og fant 23 prosent flere opioiddødsfall i stater hvor medisinsk cannabis er legalisert. 

Den opprinnelige studien så på tidsrommet 1999-2010. Forskerne i Stanford-studien fant tilsvarende resultater i det tidsrommet, men da de utvidet til 2017, økte tallene på opioidoverdoser betydelig. 

Les også: Cannabinoider i smertebehandling

Tilfeldige sammenhenger

Stanford-forskerne påpeker at de ikke tror legalisering av medisinsk cannabis har ført til økning i opioidoverdoser, men at korrelasjonen mellom lovlig medisinsk cannabis og opioidoverdoser er tilfeldig. 

De konkluderer med at forskning på terapeutisk bruk av cannabis bør fortsette, men at påstander om at liberalisering av medisinsk cannabis vil redusere opioiddødsfall bør sees på med skepsis. 

Les også: — Bruken av kodein går ned, bruken av tramadol og oksykodon går opp

Lovlig cannabis påvirker forskrivning av opioider

Samtidig har det kommet en ny studie fra medisinsk avdelingen ved Universitetet i Texas, publisert i Preventive Medicine. Den sier at det skrives ut færre opioider i stater hvor medisinsk cannabis er lovlig. 

Forskerne fant utslaget da de delte opp subjektene i alderssegmenter. De fant at utskriving av opioider var lavere i aldersgruppen 18-55 i stater med lovlig medisinsk cannabis, mens de ikke fant endring i aldersgruppen 56-64. De fant heller ingen endring i stater hvor cannabis er avkriminalisert eller hvor det er mer liberale lover for rekreasjonell bruk av cannabis.