— Det er i dag en altfor tidkrevende prosess fra markedsføringstillatelse for et medikament foreligger, til Beslutningsforum beslutter å ta medikamentet i bruk, sier Henrik Aasved, styremedlem i Lungekreftforeningen til Dagens Medisin.

Ifølge foreningen skaper «tidsvinduet» som oppstår mellom et legemiddel får markedsføringstillatelse til Beslutningsforum vurderer det, en uholdbar situasjon for lungekreftpasienter.

— Pasientene har ikke tid til å vente, sier Aasved til Dagens Medisin.

Foreningen reagerer spesielt på at nivolumab ikke ble godkjent for norske pasienter, etter at den i Beslutningsforum ble erklært «ikke kostnadseffektiv». Aasved mener Beslutningsforum skyver hensynet til andre pasienter foran seg når de sier nei til dyre legemidler.

— Denne saken er ikke enkel for oss, og vi kjører ikke hensynet til andre pasienter foran oss i stedet for å finne mer konstruktive løsninger, slik Lungekreftforeningen sier, uttaler Beslutningsforums leder Lars Vorland til Dagens Medisin.