Heidi Hansbakk Skjetne forsvarte masteroppgaven sin i erfaringsbasert klinisk farmasi i februar i år. Oppgaven var tredelt: 1) å ­kartlegge bruk av uhensiktsmessige legemidler ved lungemedisinsk avdeling, Syke­huset Levanger, 2) å undersøke om klinisk farma­søyt kunne påvirke omfang av bruk av ­uhensiktsmessige legemidler og 3) undersøke andre typer lege­middel­relaterte problemer (LRP) og om klinisk farmasøyt kunne bidra til å redusere og løse disse.
Hun var en av de dristige som hadde sendt inn uferdig materiale før skrive-workshopen, og slik sett stilt seg lagelig til for hugg. Det skulle vise seg å bli svært nyttig.

Hvem skriver jeg for?

— For min del resulterte tilbakemeldingene jeg fikk under skrive-workshopen til en realitetsorientering om hvor interessert de større tidsskriftene er i et materiale som er gjort på kun 50 pasienter. Det var også ­vel­dig nyttig å få ideer om hvem det kan være aktuelt å skrive for, og det ble enda tydeligere for meg at jeg må stille meg spørsmålet «hvem kan ha nytte av de fun­nene jeg har gjort», erkjenner Skjetne.
Resultatene fra studien er åpenbart av interesse for ansatte ved lungemedisinsk avdeling.
— Da jeg presenterte resultatene for lungemedisinsk avdeling ved sykehuset, ble de overrasket over omfanget av bruk av uhensikts­messige legemidler ved av­delingen, og også andre LRP som ble avdekket, forklarer Skjetne.
Gjennomføringen av studien førte til at lungemedisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger fikk en klinisk farmasøyt fast ­knyt­tet til avdelingen.

Trangt nåløye

— Jeg har lyst til å publisere studien, men ble overrasket over hvor vanskelig det kan være å slippe gjennom nåløyet hos tidsskriftene. Vi ble grundig forberedt på at veien frem til en ferdig ­artik­kel kan bli kronglete, og det tror jeg det er viktig å være klar over, sier Skjetne.
Hun mener at skrive-workshopen var motiverende på den måten at de fikk høre at ­negative tilbakemeldinger fra ­fagfeller ikke nødvendigvis betyr at man skal gi opp, men at man ­heller bør velge å se på det som en hjelp til videre utvikling av artikkelen.
— Det er godt å være forberedt på den harde virkeligheten, mener Skjetne, som inntil videre ikke har noen erfaring med å ­publisere forskningsmateriale. Kanskje sikret denne dagen at hennes materiale ikke skal lide sin skjebne i en skrivebordsskuff?

(Publisert i NFT nr. 5/2013 side 25.)