— Jeg får ofte kunstneriske ideer fra min egen hverdag, og har lenge arbeidet med gjenbruk av materialer som egentlig skal kastes. Ideen til kunstverket Magic carpet fikk jeg ved å studere blisterbrettene som inneholdt mine egne medisiner. Jeg holdt de tomme brettene opp mot lyset, og funderte på om jeg kunne gjøre noe ut av dette unnselige søppelet, forteller kunstner Hilde Skancke Pedersen.

Skancke Pedersen er født i Hammerfest og bor i Kautokeino. Her jobber hun som kunstner, scenograf, designer og forfatter. Hun er blant annet representert i antologiene Circum polaris og Der veiene tar til. Hun har også skrevet teaterstykket Vardøger – Vaigasat, dramatisert Laila Stiens roman Vekselsang for teater, og skrevet tekster til ulike performance- og danseforestillinger. Mest kjent er hun kanskje for verket Luottat (Spor), som fyller veggen bak talerstolen i Sametinget.

Kunstneren Hilde Skancke Pedersen kommenterer ofte samfunnet vi lever i gjennom sin kunst. Foto: Johan Mathis GaupUndertoner av helse, miljø og politikk: Kunstneren Hilde Skancke Pedersen kommenterer ofte samfunnet vi lever i gjennom sin kunst. Foto: Johan Mathis Gaup


Orientalsk inspirasjon

Ideen om å bruke blisterbrettene i kunsten tok etter hvert form, og målet ble å lage et stort teppe av dem. Det sirlige arbeidet med utformingen av Magic carpet pågikk i årene 2019–2021.

— Jeg samlet tomme blisterbrett fra egen husholdning, helseinstitusjoner, familie og venner. Jeg ønsket meg brett som enten var farget, hvite eller i aluminium slik at jeg kunne forme et mønster i flaten. De ulike fargene betydde mer enn hvilke type medisiner som hadde vært i brettene.

Hvert blisterbrett er knyttet sammen med det neste med nylonsnorer. Det ferdige teppet måler 2,47 x 1,85 meter og består av til sammen rundt tusen blisterbrett.

— Jeg tenkte på mønstre i orientalske tepper da jeg komponerte oppdelingen av flaten i verket. Disse teppene er oppdelt i kvadrater og rektangler i ulike mønstre og farger.

Tittelen Magic carpet fikk Skancke Pedersen fra den orientalske tradisjonen, med fortellingene om ånder og flygende tepper.

— Dessuten tenkte jeg på bruk av medisin som smertestillende, søvndyssende, drømmeskapende og en hjelp i tilfriskningen for pasienter. I tillegg kan medisiner også gi oss bivirkninger
eller avhengighet, eller de kan misbrukes til å sette oss inn i andre tilstander.

 

Vekker assosiasjoner

Flere som har sett verket, mener at det minner om glassmosaikk i en kirke.

— Publikum synes det er interessant og vakkert på avstand. Når de kommer nærmere og oppdager hva det er laget av, bryter ofte smilene frem. Eller de fordyper seg i den siden av verket der man kan lese navnene på medisinene. Det har hendt at publikum har funnet sine egne medisiner representert i verket.

Mange har også tolket verket som et kretskort, og har fått assosiasjoner til noe som tar oss inn i den ubegrensede IT-verdenen, der man kan reise dit man vil.

— Jeg er glad for at mine verk kan leses så åpent. Mange blir begeistret over Magic carpet – det vekker assosiasjoner og fører til samtaler om helse, kunst, gjenbruk, miljø og den fliden som er nedlagt i arbeidet.

 

Politiske undertoner

Skancke Pedersen kommenterer ofte samfunnet vi lever i gjennom sin kunst. Magic carpet har, i tillegg til sitt estetiske uttrykk, også undertoner av helse, miljø og politikk. Hun mener verket kan peke på flere forhold i samfunnet.

— Den siden av verket som viser navnene på medisinene, forteller historier om lidelse, helbredelse, smerte, død, overlevelse, psykiske tilstander og rus. I tillegg kan verket være en kommentar på tema som helsevesenet, vårt skrantende samfunn, legemiddelindustriens makt, søppel og forurensning.

Verket har vært vist i Oslo og på flere utstillinger i Nord-Norge.

— Det magiske teppet er nå litt trøtt av å reise. Jeg håper på en fin endestasjon, der både helsepersonell og andre kan se det – som for eksempel i en helseinstitusjon. Dessuten har sykepleierstudenter som kjenner til verket, uttrykt ønske om at verket skal plasseres i deres læreinstitusjon, noe som varmer meg som menneske og kunstner.

Hilde Skancke Pedersen:

  • født i Hammerfest i 1953, bosatt i Kautokeino
  • er kunstner, scenograf, designer og forfatter
  • har en spesiell interesse for mentale og fysiske spor etter mennesker
  • kjent for blant annet verket Luottat (Spor) (1998–2000), som fyller veggen bak talerstolen i Sametinget i Karasjok

Kilder: SOFT galleri, Wikipedia og Se Kunst Magasin

(Publisert i NFT nr. 1/2024 side12-14.)