Administrerende direktør Margrethe Sunde understreker og utdyper hva legemiddelgrossisten har ­kommentert tidligere om anbudsseieren.
­— Dette er spennende og åpenbart ­delvis upløyd mark for oss. Vi er svært stolte og ydmyke over å ha fått dette anbudet. Vi har jobbet grundig og målrettet for å få dette til, og har fått aksept for løsningen vi ­skisserte i anbudet. Nå er vi godt i gang med den virkelig store jobben, å sette dette ut i livet på en best mulig måte sammen med ­Sykehusapotekene fra Nord til Sør – Vest og Øst.

Fundament for vekst og utvikling

Grossistanbudet åpnet i årets utgave for at tilbyderne kunne velge å legge inn tilbud på publikumsdelen, sykehusdelen eller begge deler. AHN valgte å by på begge områder, og vi ber Sunde forklare hvorfor.
— Vi mottok en anbudsforespørsel i tre deler; en på publikumsdelen, en på ­sykehusdelen og en for hele leveransen. Vi valgte å utarbeide tre tilbud og antok at det var overveiende sannsynlig at ­total­leveransen ville blir foretrukket og vinne frem. Vi la derfor ekstra stor vekt på å få til et godt tilbud her – både med hensyn til kvalitet, gjennomføringsplan og pris.
— Hva betyr anbudsseieren for AHNs satsing i Norge – da spesielt med tanke på det solide fundamentet et anbud over 4 + 2 år gir? Vil dette slå ut på andre områder av deres virksomhet nasjonalt?
— Anbudsseieren er selvsagt viktig og gledelig for Alliance Healthcare og den gir oss et betydelig fundament for videre vekst og utvikling. Den er historisk og den endrer retning på selskapet vårt. ­Lillesøsteren i apotekmarkedet  blir stor. Vi mer en dobler vår markedsandel gjennom dette, og det forventer jeg skal gi oss både prioritet og bedre betingelser i alle forhandlinger vi gjør. Samtidig blir Alliance Boots med sitt ­partnerskap med Walgreens i USA verdens største innkjøper av legemidler, så det skjer store ting for oss nå både i Norge og globalt.
Men, Sunde understreker at dette handler om langt mer enn størrelse.
— Størrelse alene har ingen verdi om vi ikke bruker det fundamentet og den ­posisjonen vi nå får faglig til å sikre bedre tilgang til legemidler i Norge, og til å få mer fokus på riktig og rasjonell bruk av ­legemidler. Anbudet er viktig for ­grossistvirksomheten vår, men den er også ­viktig for kundene våre i Boots apotek, sier direktøren.
— Hva må på plass hos dere for å utføre oppdraget av farmasøytressurser, infrastruktur og liknende?
— Vi har stor respekt for den ­betydelige jobben som ligger foran oss med å rigge oss til en så viktig og ­omfattende ­distribusjonsjobb. Vi skal jobbe tett og godt sammen i faggrupper med ­sykehusapotekene, og det gleder vi oss til. Vårt svar på anbudet inneholdt en ­detaljert ­implementeringsplan der det blant annet er lagt opp til økt ­ressurstilgang på mange områder. Vi planlegger for ­suksess og ­styrker ­organisasjonen vår på mange ­områder. Vi har fått overveldende respons på ­annonsekampanjen vi kjørte da avgjørelsen var klar, og er nå midt i intervjufasen av over 400 søkere. Vi leter etter de beste hodene bransjen har, og skal rekruttere ­farmasøyter både til apotek og til kvalitet, kategori og kundeservice på ­kjedekontoret. Alliance Healthcare og Boots apotek er – og blir – et spennende sted å jobbe fremover, ­understreker Sunde.

Størrelse som forse

Hva med leveringssikkerheten? Globalt er leveringssvikt av legemidler blitt et problem, og vi ber Sunde forklare hvordan AHN skal sikre leveransen til norske sykehus.
— Alliance Healthcare er en del av ­verdens største nettverk for innkjøp av legemidler, og er med det en sterk ­legemiddelgrossist med felles ­innkjøps­ordninger på tvers av ­landegrenser. Som stor aktør får vi god ­tilgang på verdensbasis, noe som vil bidra til å trygge legemiddel­leveransen til det norske markedet. En kan aldri garantere seg mot leveringssvikt til Norge som et lite land. Vår jobb er å ­redusere sårbarheten, og bygge så gode løsninger som mulig for å sikre at pasienter og kunder får de ­legemidlene de skal ha til rett tid og i rett kvalitet.
— Fullsortimentskravet faller fra 1. januar 2015 – hvilke tanker gjør Alliance Healthcare Norge AS seg om fremtidens anbudskonkurranser?
— Vi mener at dagens struktur, med tre likeverdige fullsortimentsgrossister, er den mest rasjonelle modellen, både ­bedrifts­økonomisk og samfunnsøkonomisk. Den bidrar til god leveringssikkerhet og tilgjengelighet, god beredskap og trygghet for markedet.
— G2015 er et av de største anbudene i Norge. Er det, etter ditt syn, i ferd med å vokse seg for stort til at man oppnår reell konkurranse?
— Det er et godt spørsmål. Norsk ­Medisinaldepot har gjort en svært god jobb med sykehusleveranser – og har vært uten ­konkurranse i dette markedet i en ­mannsalder. Anbudet er veldig stort og ­størrelse er en generell utfordring, men dette hindrer ikke konkurranse. I Norge er det tre mulige leverandører, og alle er i stand til å levere det tilbudet som etterspørres. En utfordring har vært at de som skulle inn og konkurrere ikke kjente detaljene i anbudet i nærheten av så godt som NMD. I år var det en mer åpen konkurranse for flere anbydere og en mer segmentert modell enn tidligere.
Sunde mener endring er med på å skape utvikling.
— Endring er krevende, men jeg tror ­likevel at det for ettertiden vil vise seg nyttig og bra for både kvalitet og utvikling, at vi nå skal forsyne legemidler fra januar 2015. Nå ser vi frem til å ta fatt på jobben og samle erfaringer og kunnskap sammen med sykehusene og sykehusapotekene knyttet til denne viktige leveransen. Vi skal gjøre hverandre gode, sier en stolt og ydmyk ­Margrethe Sunde.

(Publisert i NFT nr. 5/2014 side 6–7.)