Tekst: Johan Erichs, frilansjournalist

Apoteksutredningens huvudsakliga uppdrag är att lämna förslag som gör det möjligt för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med läkemedel.

Syftet med att successivt luckra upp monopolet är att åstadkomma en effektivisering av försäljningen, bättre tillgänglighet för konsumenterna, prispress samt bevara en säker läkemedelsanvändning. Utredningen presenterades i början av januari tidigare i år.

Nya aktörer
Med bakgrund av Apoteket AB:s mycket starka marknadsposition bör det enligt utredningen finnas få hinder och låga inträdesbarriärer för nya aktörer som vill etablera sig på apoteksmarknaden. Dessa ska även få på ett konkurrensneutralt sätt ges tillgång till den infrastruktur av databaser och informationssystem som finns idag. Förslaget innebär att denna information ska lyftas ut från nuvarande Apoteket AB och placeras i dotterbolag under statlig ägo och bli tillgänglig för samtliga kommande apoteksaktörer.

Utredningen understyrker vidare att Apoteket AB under en övergångsperiod ska garantera servicen i glesbygdsområden.

Prisstyrning
Förändringen och den så kallade omregleringen av marknaden för försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel ska påbörjas i början av 2009 men situationen ska efter en tvåårig etableringsfas, 2011, utvärderas av oberoende granskare för att värdera utvecklingen och klargöra i vilken omfattning målen ovan infriats, innan omregleringen definitivt genomförs. Syftet är att definiera de effekter som ett avskaffat apoteksmonopol medför.

Utredningen pekar inte på någon större potential när det gäller besparingar för den årliga samlade kostnaden för svenska staten när det gäller läkemedel, drygt 31 miljarder kronor.

De receptbelagda läkemedlen beräknas att i genomsnitt bli cirka en procent billigare efter omregleringen. Priserna för läkemedel ska även i fortsättningen regleras centralt så att det blir samma pris för samma läkemedel oavsett i vilket apotek det handlas. Alla apotek ska också vara skyldiga att erbjuda samtliga receptbelagda läkemedel i sitt sortiment. När det gäller receptfria läkemedel ska det däremot vara fritt fram att priskonkurrera. Marknaden för receptfria läkemedel ingår inte i det första förändringssteget utan möjligheten för aktörer utan farmacevtisk kompetens att få sälja receptfritt blir möjligt först i ett senare skede under apoteksreformen.

En del av Apoteket AB säljs
Både stora och små aktörer välkomnas på marknaden för receptbelagda läkemedel. Vilken näringsidkare som helst ska i princip kunna få starta ett apotek efter tillstånd från Läkemedelsverket förutsatt att det på försäljningsstället alltid finns personal som är farmacevtiskt utbildad och som därmed blir läkemedelsansvarig.

Tillverkare eller verksamhet som säljer läkemedel eller läkare och annan förskrivare av läkemedel ska inte ges tillstånd att driva apoteksrörelse.

Regeringens utredare Lars Reje vill att grupper om 80-100 stycken av Apotekets nuvarande butiker säljs till andra apoteksaktörer för att främja konkurrensen.

Den svenska regeringenaviserade nyligen genom socialminister Göran Hägglund (kristdemokraterna) att en del av Apoteket AB:s nuvarande butiker, 980 stycken, ska säljas så att den nuvarande monopolaktören får en mindre del av marknaden. Syftet är att snabbare uppnå en konkurrenssituation och underlätta etablering av nya aktörer samt försöka undvika en marknadssituation med få stora dominerande aktörer.

Vi välkomnar den svenska regeringens besked om utförsäljning av Apoteken men mångfalden får inte äventyras, de små aktörerna måste få plats på marknaden. Många av våra medlemmar är redo att starta egna apotek, förklarar Cecilia Bernsten, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund.
Foto: Sveriges Farmacevtförbund

Öppna för små aktörer
Det är bra att regeringen gjort klart att apotek ska säljas. Men det är viktigt att man inte säljer ut i stora «kluster» utan att även enskilda aktörer som egenföretagare kan få en chans att köpa in sig i branschen med ett eller flera apotek. Jag tror att minst två tredjedelar av dagens apotek måste säljas ut för att vi ska kunna få en konkurrens i enlighet med EU:s direktiv, menar Cecilia Bernsten, ordförande i Sveriges Farmacevtförbund. Hon fortsätter:

Regeringen borde upprätta särskilda mångfaldspaket för att näringspolitisk stödja småföretagande bland annat när det gäller apoteksmarknaden.

Sveriges Farmacevtförbund driver aktivt frågan om att det ska ges plats för mindre aktörer.

Ökad möjlighet till mångfald har vi slagits för under många år. Vi vill både att det ska finnas fler arbetsgivare att välja mellan men också möjlighet för våra enskilda medlemmar att starta egen verksamhet.
Den kommande förändringen har starkt stöd bland Farmacevtförbundets medlemmar.

Vi har väldigt många som vill starta eget. Jag skulle uppskatta att det är upp till 40 procent av våra medlemmar, cirka 7500 stycken, som vill lämna Apoteket för att starta eget eller söka annan arbetsgivare.
Just möjligheten att med ett ökat utbud av tjänster och anställningar skapa mångfald för farmacevten är oerhört värdefull enligt Cecilia Bernsten.

Friheten att få välja är efterlängtad. Vi slipper centralstyrda regelsystem och ges möjlighet att byta arbetsgivare om man inte trivs med kollegor eller chefer. Det finns idag en utbredd misstrivsel bland många av våra medlemmar som är verksamma inom Apoteket AB.

(Publisert i NFT nr. 2/2008 side 13.)