Apotekjedene, sykehusapotekene og Legemiddelverket er blant de største arbeidsgiverne for farmasøyter i Norge. Alle sier seg positiv til å tilrettelegge for at deres ansatte skal kunne gjøre humanitært arbeid. Samtidig varierer det mye hvordan de vil tilrettelegge og hvor lett de vil gjøre det for sine ansatte å delta på humanitært arbeid. 

Leder for Farmasøyter uten grenser (FUG), Ørjan Leiknes Apeland, og leder for Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Rønnaug Larsen, oppfordret i jula arbeidsgivere til å gi permisjon med lønn til farmasøyter som ønsker å gjøre humanitært arbeid. 

— Jeg anbefaler arbeidsgivere å legge til rette for de som reiser nedover. Det er jo absolutt en god gjerning og gi lønnet permisjon til de som gjør slikt arbeid. De kan se det som sitt samfunnsansvar, sa Apeland.

Nå synes de to det er gledelig å høre at arbeidsgiverne er positive og at ballen til en viss grad ligger hos den enkelte farmasøyt.

— Vi oppfordrer alle farmasøyter som har anledning til å ta nytte av arbeidsgivernes godvilje og bruke muligheten til å gjøre en innsats for andre, sier Larsen.

Les også: FUG og Farmaceutene håper farmasøyter får fri til frivillig arbeid

NMD støtter ansatts arbeid ved sykehus i Tanzania

Rekrutterings- og bemanningssjef i Norsk Medisinaldepot (NMD), Marianne Gunnarsson, opplyser at de har inngått avtale om støtte til en farmasøyt som skal jobbe ved et sykehus i Tanzania i høst og er i dialog med en annen som jobber med tilsvarende planer. 

— Vi har ingen andre konkrete planer per nå, men er helt enig i at det er viktig å bidra. Det er jo mange aktører som gjør stort og viktig arbeid på dette området, og vi som organisasjon støtter også Leger uten grenser med et fast, betydelig beløp hvert år, sier hun i en epost.

I svaret fra Boots slår kommunikasjonssjef, Anne Margrethe Aldin Thune, fast at de er positive til å legge til rette for at ansatte kan gjør frivillig arbeid, men at de ikke har noe standard for det.

— Vi vurderer hvordan vi kan legge til rette fra søknad til søknad.

Apotek1 understreker også at de er positive.

— Arbeidet til Farmasøyter uten grenser er viktig, og vi stiller oss positive til at våre farmasøyter som ønsker det bidrar inn i dette arbeidet. Vi vil så langt mulig gi permisjon uten lønn til slike oppdrag – gitt at dette er gjennomførbart med hensyn til driften i det enkelte apotek. Vi har allerede hatt regionsjef Gro Miller ute på oppdrag for Norges Røde Kors. Vi har ingen standard for dette – hvert enkelt tilfelle vil måtte vurderes for seg, sier HR-direktør Gunn Grasbakken.

Les også: FUG er alltid på jakt etter nye prosjekter

Sykehusapotekene har gitt permisjon med og uten lønn

Kommunikasjonsrådgiver i Legemiddelverket, Sunniva Agnete Trøen, opplyser at de har gitt ansatte permisjon uten lønn for å delta på humanitært arbeid, og at de er i ferd med å utarbeide en policy for hvordan de skal tilrettelegge for ansatte som vil delta på humanitært arbeid. 

Sykehusapotekene er også positive til at deres ansatte deltar i humanitært arbeid. 

— Etter søknad vil vi legge til rette for permisjon ved deltakelse i denne type solidaritetsarbeid. Omfanget har imidlertid ikke vært stort, senest jobbet en av våre farmasøyter for FUG i Malawi. Dersom permisjonene er av en viss varighet som krever vikarordning vil det sannsynligvis bli gitt permisjon uten lønn, svarer direktør Espen Mælen Hauge i Sykehusapoteket Nord.

— Det er nedfelt i våre retningslinjer at vi legger til rette for permisjon ved deltakelse i internasjonalt solidaritetsarbeid. Permisjon er de siste årene gitt både med og uten lønn, ut fra den enkelte søknad, sier organisasjonsdirektør Berit Berntsen i Sjukehusapoteka Vest.

— Det er nedfelt i våre retningslinjer at vi legger til rette for permisjon ved deltakelse i internasjonalt solidaritetsarbeid uten lønn inntil to år, sier HR-direktør Beate M. Moksnes i Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Les også: Opptøyer stoppet Farmasøyter Uten Grenser