Navnet i seg selv tilsier at Legemiddelverket har hatt ett og annet å gjøre med utformingen av den nye ­legemiddelmeldingen. Men, hvordan ser man på resultatet og innholdet? Det har vi spurt direktør Hågå om.
— Meldingen gir en god beskrivelse av status og utfordringsbildet. De politiske målsettingene er gjenkjennelige og det er spennende at pasientene og innovasjon er vektlagt mer enn tidligere, slår han fast.

Pasientenes helsetjeneste

Så til de glade sakene, for Hågå mener altså at det er mer enn én gladsak i meldingen.
— Legemiddelverket har et bredt ansvarsområde. Meldingen har ambisjoner om videreutvikling og forbedring på en rekke områder, så for Legemiddelverket er det mange gladsaker. Særlig tydelig er kanskje meldingens forventninger om forbedringer for pasienten og visjonen om å skape ­pasientens helsetjeneste. Vi setter også pris på at vår regulatoriske veiledningstjeneste, Viril, blir trukket frem som viktig for å bidra til innovasjon! sier han.
— Er det noe du umiddelbart savner?
— Nei.
— Hva med elementer som vil kreve mer eller mindre av Legemiddelverket som myndighet?
— Meldingen har forventninger til ­Legemiddelverket i forhold til innovasjonsstøtte, prioritering, finansiering samt bedre legemiddelinformasjon og beslutningsstøtte til pasienter og helsearbeidere. Dette er store oppdrag, men vi er klare til å ta fatt.

Allerede sentralt dokument

Regjeringen forventer altså mye fra ­Legemiddelverket, og Hågås med­arbeidere er klare. Men, i hvilken grad ­opplever ­direktøren at innspillene fra ­etaten er blitt hørt i innspillsrundene?
— Departementet har i arbeidet med meldingen bedt om mange innspill fra Legemiddelverket. Vi har også bidratt gjennom Kontaktpunktet for lege­middel­informasjon. Vi opplever at disse ­innspillene har blitt lyttet til i stor grad.
— Hvordan vil Legemiddelverket ­forholde seg i det videre arbeidet med meldingen?
— Legemiddelverket vil følge den ­offentlige diskusjonen og Stortingets behandling av meldingen med stor interesse. Allerede nå blir meldingen et sentralt førende dokument i vårt strategiarbeid, avslutter Audun Hågå.

(Publisert i NFT nr. 6/2015 side 15.)