Nå har det gått litt over to år siden forordningen om sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger trådte i kraft 9. februar 2019 som en del av EUs forfalskningsdirektiv (FMD) og apotekene tok i bruk verifikasjonssystemet.  

Etter ganske mange oppstartsproblemer, mye arbeid og en del kritiske røster, kan Kai Mjaanes, daglig leder i Nomvec (Norwegian Medicines Verification Company), som har ansvar for systemet i Norge, begynne å puste litt roligere.

— Implementeringen av systemet har gått svært godt i Norge. Vi ser fremdeles at det oppstår noen feil på grunn av feil i skannerutstyr eller misforståelse av hvordan rutinene skal følges, men omfanget av dette er ikke stort, og ikke større enn det vi skal forvente etter bare to år i drift, sier han. 

Les også: Verifikasjonssystemet gir mange røde lys i apotekene

Hundre ganger færre feil

Mjaanes opplyser at systemet er i full drift og håndterer cirka ti millioner transaksjoner i måneden.

— Norge har en relativt lav andel feilmeldinger sammenlignet med andre land i Europa. Hittil i år har den samlede andelen varsler som har kommet inn vært på omtrent 0,035 prosent. Det er en hundredel av hva det var våren 2019, og det er en tiendedel av nåværende gjennomsnitt i Europa. 

Selv om verifikasjonssystemet nå fungerer og er stabilt, opplyser han at det fremdeles er behov for å gjøre forbedringer. 

— Vi lærer underveis og må gjøre noen endringer for at systemet skal fungere enda bedre. Det som først og fremst gjenstår er å få på plass en enhetlig måte å håndtere avvikene på i Europa. Dette jobbes det med. 

Forordningen gjelder alle reseptpliktige legemidler som har blitt frigitt etter  at forordningen trådte i kraft. Alle pakninger skal ha en forsegling og en todimensjonal kode som viser at legemidlet er ekte og ikke tidligere utlevert til kunden. Hvis pakningen ikke oppfyller kravene, vil det lyse rødt i datasystemet til apoteket og pakken skal ikke leveres ut. 

Les også: Verifikasjonssystemet er et pengesluk for apotekene

Nettside om falske legemidler

I forbindelse med arbeidet for å stoppe falske legemidler har Nomvec også opprettet nettsiden tryggelegemidler.no.

— På denne siden ønsker vi å nå ut til allmennheten med informasjon om trygge legemidler og hva som gjøres i kampen mot falske legemidler. TV 2 hadde en rekke saker om falske legemidler og problemet det utgjør i fjor høst, og vi fant da ut at vi ønsker en kanal som kan informere vanlige mennesker om problemet, men også om løsningene som myndighetene og legemiddelbransjen jobber med, sier Mjaanes.

Les også: Legemiddelverifikasjon har blitt hverdag i apotekene