— Vi er kjent med de forpliktelsene som ligger i sykehuskontrakten og skal selvfølgelig gjøre alt vi kan fra Norsk Medisinaldepots (NMD) side for å levere i henhold til våre forpliktelser. Vi erkjenner samtidig at anbudet har vært ute, og at vi har tapt konkurransen, sier Moripen.
— Kjennelsen fra Oslo byfogdembete (les artikkelen Trygg på omfang og lengde, red. anm.) ga ikke NMD medhold, og det ble umiddelbart etter at vi mottok ­kjennelsen inngått kontrakt mellom Alliance Healthcare Norge AS (AHN) og helseforetakene. Dette må vi respektere, legger han til.

Bygger og river

Direktøren viser til at det på mange felt, når det gjelder statlige anbud, bygges opp og rives ned verdikjeder.
— Innenfor andre sektorer har man ­imidlertid etter mange års erfaring med anbud, valgt modeller som sikrer fremtidig konkurranse ved å ha flere aktører som opprettholder sin verdikjede. Når det gjelder grossistanbudet for legemidler er hele kontrakten nå tildelt til AHN, som har forpliktet seg til å være fullt ut ­operative fra 1. januar. Nå skal denne ­verdikjeden, som jeg mener er svært kompleks og som NMD har bygd opp over mange år, overføres til AHN i løpet av noen få måneder. Vi vet at sykehusene har et sortiment som innen flere varegrupper skiller seg fra det sortimentet som gjelder for apotekene i ­primær­helse­tjenesten. Et ­firesifret antall produkter omsettes i dag kun til ­sykehusapotek, og vi vet også at ­helse­foretakene har spesielle behov innen en rekke andre områder også. Vår erfaring er at de ulike grossistene i mindre grad enn for annen apotekomsetning er backup for hverandre, og leveringsevnen naturlig nok er kritisk.

Leveringssikkerheten utfordres

Hos NMD mener man grossistanbudet burde vært delt på en måte som sikret at flere ­aktører ville vært operative for å levere til ­helseforetakene. Det ville skapt økt ­konkurranse og skjerpet kvaliteten ved at man som kunde har benchmark av leverandører. I tillegg har man en ekstra beredskap.
— I retten kom det frem at Helse- og omsorgsdepartementet sammen med ledelsen i helseforetakene ga sterke føringer og ønsket en modell som skulle sikre lik pris over hele ­l­­andet. Når dette skiftet skjer samtidig som både fullsortimentskravet fjernes og det er varslet at gjeldende beredskapsavtaler ikke vil bli videreført, mener jeg at leverings­sikkerheten utfordres. Fra NMDs side imøteser vi den debatten som nå også går i det politiske miljøet vedrørende leveringssikkerhet, og som bransje står vi foran store strukturelle endringer som det blir spennende å se utfallet av, sier Asgeir Moripen.

(Publisert i NFT nr. 5/2014 side 7.)