— Vi har fortsatt problemer med finansieringen, men håper likevel vi kan greie å få til oppstart høsten 2009. Dessverre er jeg redd for at tiden er i ferd med å løpe ut, sier Ulshagen.

Det har tidligere eksistert en videreutdanning i sykehusfarmasi med en studieplan som nå er utdatert. Som ny utdanning er derfor Erfaringsbasert master i klinisk farmasi et tilbud som har vært etterspurt av sykehusapotekene, spesialist- og primærhelse­tjenesten.

— Selve studieplanen er godkjent og applaudert over, så ­­fag­miljøet er fornøyd. Den er det ingenting å utsette på. Det er ­midlene som er problemet. Så lenge dette ikke blir finansiert over statsbud­sjettet må andre aktører ta regningen.

Delvis finansiering av HOD

— Jeg oppfordrer nå disse til å komme på banen. Alle roper ut om hvor viktig dette er, men ingen vil ta regningen. Alle peker på hverandre. Nå utreder vi muligheter for hvordan vi skal få til denne finansieringen, og håper vi rekker det i tide.

— Heldigvis har vi nettopp fått signaler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som tyder på at det er muligheter for at vi kanskje kan få finansiert deler av beløpet, avslører instituttdirek­tøren til NFT.

(Publisert i NFT, nr. 12/2008 side 7.)