Hilde Gustavsen Erstad (49) ble i styremøte 9. desember ansatt som ny administrerende direktør i Sykehusapotek Nord HF. Hun tiltrer i stillingen 1. april 2022.

— Jeg er takknemlig og glad for å ha fått jobben, og ser frem til å få bruke både min farmasøytiske kompetanse og ledererfaring i den videre utviklingen av Sykehusapotek Nord HF og Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge for øvrig. Slik jeg kjenner foretaket kommer jeg til en veldrevet organisasjon, med et tydelig mål om å bidra til økt pasientsikkerhet gjennom å være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, i tillegg til å sikre en effektiv legemiddelforsyning av høy kvalitet til lavest mulig pris til sykehusene. Det er en svært meningsfull jobb som jeg gleder meg veldig til, sier Gustavsen Erstad i en pressemelding fra Sykehusapotek Nord.​

Mangslungen faramsøyt

Sykehusapoteket opplyser at ​Gustavsen Erstad kommer fra stilling som forretningsutvikler i Rema 1000, og var i perioden 2019 til mai i år regionsdirektør for Troms og Finnmark i Rema 1000. Hun var i årene 2015 til 2019 leder for innovasjonsprosjekter i henholdsvis Norinnova og Næringshagen Midt-Troms. Hun har tidligere vært kommersiell direktør i Eplehuset for Norge og Danmark, salg- og driftsdirektør samt regionsjef for Vitusapotek/Norsk Medisinaldepot og har vært apoteker ved en rekke apotek i Trøndelag. Gustavsen Erstad er utdannet Cand.Pharm. fra UiO, og har et Executive Management Programme fra Hult International Business School i UK, samt en pågående utdanning på masternivå ved UiT.  Hun har hatt en rekke styreverv, blant annet seks år som styremedlem i Sykehusapotek Nord HF. Gustavsen Erstad bor i Sørreisa, og kommer til å ukependle herfra.

Fornøyd styre

Styret opplyser at det er svært fornøyd med ansettelsen av Gustavsen Erstad som administrerende direktør. Hun har sterk motivasjon og forståelse for foretakets samfunnsoppdrag, hun er målrettet, har evne til å engasjere og involvere, har omtanke for medarbeidere, brukere og kunder og med sin bakgrunn og egenskaper vurderes Gustavsen Erstad som svært godt kvalifisert for stillingen.