Tekst: Svein Haavik, leder, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen

Videreutdanningen er basert på at studentene følger et utvalg av de emnene som inngår i det ordinære studieprogrammet for ­farmasi (se figur 1). Søkere blir rangert på basis av en kombinasjon av karakterene fra reseptarstudiet og omfanget av ­relevant praksis og videreutdanning. De generelle opptakskrav for farmasistudiet (2MX/2MY/3MZ + 2FY + 3KJ) er ikke opptakskrav for masterprogram i farmasi for reseptarer.


Figur 1. Studieplan for masterprogram for reseptarer ved UiB.

Studieplan revideres våren 2007
En av utfordringene forbundet med å etablere et generelt videre­utdanningstilbud for reseptarer er at disse vil ha noe ulike forutsetninger for et universitetsstudium avhengig av når de er utdannet og hvilken yrkeserfaring de har. Våre erfaringer så langt kan tyde på at noen av emnene i vårt videreutdanningsprogram ikke er tilstrekkelig godt tilpasset reseptarenes kompetanse. Vi vil derfor gjennomføre en revisjon av studieplanen våren 2007 basert på tilbake­meldingene fra de studentene som ble tatt opp i 2005 og 2006.

Senter for farmasi mottok 24 søknader til opptaket høsten 2006. Karaktersnittet for de kvalifiserte søkerne var 2,3. Søknadsfristen for høsten 2007 er 15. april. Informasjon om studietilbudet fra Senter for farmasi finnes på www.uib.no/farm/.

(Publisert i NFT nr. 3/2007 side 6.)