Som nevnt tidligere, ble det sågar ­kastet ­terning om legemiddel­meldingen ­allerede etter før­premieren. Vi ber ministeren beskrive hvordan han opplevde den ­umiddelbare responsen under Dagens Medisins arrangement 21. mai.
— Tilbakemeldingene var veldig ­positive. Terningkast fem fra Per T. Lund i ­Apotekforeningen og fire minus fra Kjersti Toppe i Senterpartiet må jeg si meg godt ­fornøyd med. Det var kjekt å endelig få ­presentere noe vi har jobbet med så lenge, og når tilbakemeldingene da er så positive er det ekstra gøy. Vi syns jo også at det har blitt en veldig bra stortingsmelding, sier Bent Høie.

Pasientperspektivet

Ministeren beskriver arbeidet med ­meldingen som en god prosess hvor det er kommet en rekke innspill fra ulike ­aktører. Både bruker- og pasientorganisasjoner, interesseorganisasjoner og underliggende etater har vært på banen, ifølge Høie.
— Pasienter sier til oss at helse- og omsorgstjenestene våre er oppstykket fordi de er bygget opp etter profesjoner og diagnoser – ikke mennesker. Vårt mål er å bygge en helsetjeneste der pasienten står i sentrum. Derfor har vi i arbeidet med alle meldinger og planer lagt vekt på å lyttet til pasienter og brukere og andre som arbeidet vårt angår, understreker han.
— I forbindelse med legemiddel­meldingen har departementet fått mange skriftlige innspill, vi har hatt flere innspillsmøter og rådslag, blant annet hadde vi ett om ­farmasøyttjenester, legger Høie til.
Og, ministeren er blant de opplyste som ser verdien av hva farmasøyter kan bidra med.
— Å bruke farmasøyters kompetanse vil gi pasientene bedre tjenester. Det har vært et stort engasjement og jeg er glad for alle de gode innspill vi har fått blant annet fra Norges Farmaceutiske Forening, sier han.

Kan utnyttes bedre

— Hvordan ser du selv for deg farma­søytens rolle med legemiddelmeldingen som bakteppe?
— Jeg mener farmasøytenes ­kompetanse kan utnyttes bedre. Dere har en ­kompetanse på legemidler som er ­viktig. Flere av ­tiltakene som foreslås i ­meldingen ­innebærer økt utnyttelse av den ­farmasøytiske kompetansen og at ­farmasøyter kan delta i ­tverrfaglig ­sam­arbeid. Det innebærer at flere ­farmasøyter enn i dag kan få brukt ­kompetansen sin bedre og jobbe mer pasientrettet.
Ministeren viser blant annet til ­mulighetene som ligger i apotekvesenet.
— Apotekene er et lavterskeltilbud, og en arena hvor det er mulig å gi pasienten god veiledning slik at legemidlene brukes ­riktig og etterlevelsen av behandlingen økes. ­Derfor foreslår vi også å utrede muligheten for å innføre standardiserte veilednings­tjenester i apotek, forklarer Høie.
— Hvor påvirket er du blitt av «vår mann» på Stortinget, Sveinung Stensland?
— Det er flott at Sveinung er så dyktig at alle vil gjøre ham til «sin», men han er først og fremst Høyres og regjeringens mann! Det er selvsagt en fordel for oss at han har både faglig kunnskap og kjenner bransjen godt. Han har spilt en viktig rolle, sammen med Harald T. Nesvik fra Frp. De har hatt møter med mange innen feltet og kommet med forslag og innspill til meldingen underveis i arbeidet. Så de har begge hatt en viktig og avgjørende rolle, konstaterer Bent Høie.

(Publisert i NFT nr. 6/2015 side 9.)