Resultatet er Legemidler og bruken av dem, en lærebok proppfull av pasienthistorier, som kom ut i november.

— Vi ønsker med denne boken å skape en tydelig link mellom teori og praksis. Det er nettopp fokuset på legemiddelbruken som gjør denne læreboken spesiell, sier bokens ene fagredaktør, Hedvig Nordeng.

Hun har jobbet sammen med professor i klinisk farmakologi Olav Spigset om bokprosjektet.

— Men å skulle ta av seg farmakologbrillene og sette pasienten, ikke legemiddelet, i sentrum har vært en utfordring, innrømmer farmasøyten.

Legemidler og bruken av dem er den første boken i den naturvitenskapelige kunnskapspakken 37 °C, som består av fem lærebøker og et felles nettsted der elevene kan prøve ut kunnskapen sin og der lærerne finner undervisningsstøtte. Læreboken gir en grunnleggende innføring i klinisk farmakologi og dekker kravet til kunnskap for bachelorstudiet i sykepleie. De fem bøkene i kunnskapspakken er utviklet som en helhet, men hver bok kan brukes uavhengig av de andre. Legemidler og bruken av dem er rikt illustrert.

— Verket inkluderer flere pedagogiske elementer, noe jeg tror vil styrke læringen. Pasientkasuistikkene er sentrale, likeså refleksjonspunktene som dukker opp underveis. Etter hvert kapittel stiller vi kontrollspørsmål samtidig som vi gir oppsummeringspunkter. Svarene på kontrollspørsmålene ligger på det tilhørende nettstedet, forteller Nordeng og legger til:

— På dette nettstedet finner studentene dessuten oppsummeringspunktene i lydfilformat, slik at de kan laste dem ned på mp3-spilleren sin.

Boken har fire deler. Del 1 gir en generell overordnet innføring, del 2 viser hvordan legemidler påvirker ulike sykdomsprosesser, del 3 handler om legemiddelbehandling ved sykdommer i de enkelte organer og organsystemer, mens del 4 tar for seg bruk av legemidler hos spesielle pasientgrupper og ved spesielle tilstander.

— Selv om boken er rettet mot sykepleiestudenter, tror jeg den kan være nyttig for farmasøyter som jobber på apotek også. Den kan brukes som repetisjon eller som hjelp til bevisstgjøring rundt hvem legemiddelbrukeren er, sier Nordeng, som har brukt over fire år og to svangerskapspermisjoner på jobben.

— Fryktelig slitsomt, men fryktelig spennende! er dommen fra en farmasøyt med stadig nye prosjektplaner.

— Men aller først trenger jeg en pause.

(Publisert i NFT nr. 12/2007 side 6.)