Om studien:

  • Forskerne analyserte data fra 223 692 kvinner som er ­registrert i Abortregisteret.
  • Bruken av medikamentell abort økte fra 5,9 prosent i 1998 til 82,1 prosent av ­abortene i 2013.
  • Artikkelen Implementing ­medical abortion with ­mifepristone and ­misoprostol in Norway 1998–2013 i ­International Journal of ­Epidemiology er en del av Mette Løkelands doktorgradsarbeid. Denne artikkelen er et resultat av et samarbeid mellom fagfolk fra Universitetet­ i Bergen, ­Kreftregisteret, ­Haukeland universitetssjukehus og Folkehelseinstituttet.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Funnene kommer fra en studie som er gjort på data fra Abortregisteret i ­Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er nærmere 20 år siden ­kvinner i Norge kunne ta i bruk medikamenter som metode for abort, og det nye ­tilbudet har over de siste femten årene snudd ­trenden i forhold til hvilken metode kvinnene ­bruker mest.

I dag gjennomføres ifølge studien ­nemlig 82 prosent av planlagte aborter medikamentelt. Det er stor kontrast til i 1998, året da metoden ble innført. Da var tallet knap seks prosent. 

— Denne måten å avslutte et svanger­skap på har vist seg som ­effektiv og trygg, og mindre ressurs­krevende enn ­kirurgisk abort, sier gynekolog Mette Løkeland, som er leder av Abort­registeret og har gjennomført ­studien med fire med­forskere, i en sak på FHIs nettsider. 

Da tilbudet om medikamentell abort ble introdusert i 1998, talte enkelte ­kritikere mot tilbudet med argument om at det ville føre til at flere ville ta abort for å avslutte svangerskapet. 

Studieresultatene nærmere 20 år senere viser imidlertid at det den ­gangen nye tilbudet har tatt over som den mest populære metoden for å ­gjennomføre en abort, men at ­abortraten har holdt seg relativt stabel de siste femten årene. 

Samtlige sykehus kunne tilby ­medikamentell abort i 2012, mens litt over 8 av 10 kunne tilby det mellom niende og tolvte uke i svangerskapet. Hjemme­abort med misoprostol ble ­tilbudt av 92 prosent av sykehusene. Samtidig viser studien at flere og flere kvinner gjennom årene har fått ­kortet ned ventetiden og fått ­gjennomført ­medikamentell abort ­tidligere i ­svangerskapet, og at gjennomsnittlig ­ventetid i 2013 var 7,3 dager mot 11,3 dager i 1998. 

Løkeland og medforskerne mener også at abortmetoden gjennom økt kunnskap og ­kombinert bruk av mifepriston og misoprostol kan bidra til å redusere mødredødelighet.

— Dette gjelder ikke minst i ­områder med begrenset tilgang på helse­personell og ­helsetjenester, sier ­Løkeland til fhi.no.

(Publisert i NFT nr. 2/2017 side 10)