Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin tror enkeltpasienter kan få bruk for Medisinstart, men er klar på at det er pasientens lege som bør henvise til apotektjenesten.
 

­— Det har til tider vært ­vanskelig å forstå forskjellen på ­apotekenes daglige lege­middelinformasjon om oppstart på nye medisiner og dette nye Medisinstart-prosjektet, sier leder i Norsk forening for ­allmennmedisin, Petter Brelin. 

Han mener det har vært en selvfølge at tiltakene som blir gjort gjennom Medisinstart og inhalasjonsveiledning ­allerede ble fulgt opp i apotekene, men er allikevel innstilt på at ­Medisinstart-tjenesten nå blir innført i norske apotek.

­— Enkelte pasienter kan nok få bruk for en slik tjeneste, men det bør være på bakgrunn av et behov, og den som ser det behovet er oftest fastlegen, understreker Brelin. 

Han er klar på at det er myndig­hetene som må vurdere om statlig støtte av disse apotektjenestene er fornuftig bruk av midlene. 

­— Min erfaring er uansett at de fleste pasienter som får tilbud om en tjeneste takker ja til den. Derfor har vi også hatt et faglig fokus på å begrense og hindre overforbuk av slike tjenester. 

Han mener samtidig det er vanskelig å forstå Apotekforeningens bekymring for at legerekvisisjon vil kunne hindre omfanget av tjenesten.

— Informasjon om medisiner skal jo være apotekenes ­kjernevirksomhet, påpeker Brelin, som samtidig mener det er viktig å trekke frem det positive med ordningen som ­kommer neste år.

­— Dette kan gi en gyllen anledning til å styrke samarbeidet mellom apotek og fastlegekontor. Apotekene kan jo også informere pasientens lege om mulighet for å få gjennomført slike samtaler.

(Publisert i NFT nr. 9/2017 side 17)