Det skriver Dagens Medisin på sine nettsider.

Det var Venstres stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth som ønsket en avklaring fra Høie.

«Det er behov for en tydelig og prinsipiell avklaring fra politisk hold», skrev Kjenseth i et skriftlig spørsmål i august.

I sitt skriftlige svar skriver Høie at utgangspunktet skal være åpenhet, men at åpenhet i visse situasjoner kan ha en kostnad.

«Som drøftet i stortingsmeldingen om prioritering mener regjeringen at ulempene knyttet til et særnorsk krav om åpenhet om priser på legemidler vil være vesentlig større enn fordelene», skriver Høie i sitt svar.

NFT gikk dypere inn i problemstillingen i nr. 7/8-2016.