Fakta

SAN

  • SAN (Sammenslutningen av akade­mikerorganisasjoner i Spekter) er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter (tidligere Norges arbeidsgiverforening for ­virksomheter med offentlig tilknytning).
  • SAN representerer 15 fagforeninger med til sammen over 14 000 ansatte med høyere utdanning (fra tre års høyskole og høyere) i Spekter-virksomheter.

Frontfagmodellen

  • Frontfagmodellen tar utgangspunktet i ideen om at norsk økonomi på lang sikt er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor de rammene konkurranseutsatt industri kan tåle. Derfor forhandles konkurranseutsatt industri først (derav begrepet frontfag) og utfallet av disse tariffoppgjørene fungerer som veiledende norm for lønnsforhandlinger på andre områder.

Verken de lokale lønnsforhandlingene mellom de hovedtillitsvalgte og Norsk Medisinaldepot AS (NMD) eller de sentrale lønnsforhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og SAN, hvor Farmaceutene er medlem, kom i mål i vår, og partene venter på mekling hos Riksmekleren 16. september.

Hovedtillitsvalgt i NMD og leder for hovedtillitsvalgtgruppen (HTV-gruppen), Anne-Christin Molvig, synes stort sett ledelsen i NMD er grei å samarbeide med, men hun kan ikke skjønne hvorfor de ikke ser ­problemet med å ligge så langt bak de andre kjedene i lønn.

— For å få de beste medarbeiderne, så må du henge med på lønnskarusellen, sier hun og mener det handler like mye om å beskytte seriøsiteten til Vitusapotek som å sikre de ansatte høyere lønn.

— Vi ønsker å ikke være tapere i lønn, og vi ønsker å beholde gode kolleger.

Hun har hørt at det allerede er slik at dårlige lønnsvilkår gjør at nyutdannede fra farmasiutdanningene rundt i Norge ikke går til Vitus.

Får støtte

Molvig er farmasøyt ved Vitusapotek Nesodden og har vært hovedtillitsvalgt i nesten tre år. Nylig ble hun også valgt til styret i NMD og er spent på hva slags gjennomslagskraft hun kan få som ansattrepresentant.

I sommer jobber hun og resten av HTV-gruppen, Torunn Stubberud, Torunn Gudmestad Øvrebø og varamedlem Naya Ikram El Habbach, aktivt med å informere medlemmene om lønnsoppgjøret, den mulige streiken og arbeidet Farmaceutene gjør. Selv har hun tatt flere turer rundt i ­apotekene i Oslo.

Hun opplever at farmasøyter er positive til arbeidet.

— Det som er litt hyggelig er at alle sier «yes, stå på» og sier de støtter oss, smiler hun og tror de har klart å skape litt ­oppmerksomhet rundt farmasøyters ­arbeidssituasjon og fagforeningens innsats.

Stort overskudd

Molvig forklarer at Farmaceutene har vært lojale mot frontfagmodellen i mange år og tatt ansvar i de årene NMD lå an til ­dårlige resultater. Nå går NMD med store ­overskudd. ­Likevel ser farmasøytene at de blir akterutseilt av de andre kjedene når det ­gjelder lønn. Gjennomsnittslønnen i ­Vitusapotek ligger omtrent 50 000 kroner lavere for provisorfarmasøyter og 20 000 lavere for reseptarfarmasøyter enn i de andre kjedene.

— Det synes vi er litt dårlig.

Farmaceutene foreslo at NMD kunne gi litt over frontfag i tre år for å jevne ut lønns­forskjellen. NMD kom med et tilbud under frontfag, og der står stillingen. Hun er oppgitt over at NMD ikke viser noen vilje til å ville jevne ut forskjellen. Det ville ikke vært så dyrt for NMD å vise velvilje. Skillet mellom tilbud og krav i år kom på 600 000 kroner.

— Det er ganske latterlig å sitte og slåss om 600 000, når de har en kvart milliard i overskudd i året, sier hun.

Hun er skuffet over tilbudet fra NMD og selv om hun håper de kommer til enighet innen fristen, mener hun det er et viktig ­prinsipp det er verdt å kjempe for og er klar for streik.

Skal koste arbeidsgiver penger

Forhandlingssjef i Farmaceutene, Jon Ole Bjørklund Whist, håper også at streik kan unngås, men understreker at det å true med streik er det eneste maktmiddelet ­arbeids­takersiden har.

— Når vi planlegger en eventuell streik, er målet å utforme den slik at det skaper omdømmeproblemer og koster penger for arbeidsgiver, sier han.

Samtidig legger han vekt på at et streikeuttak skal være forsvarlig og ikke innebære fare for liv og helse.

— Derfor er det avgjørende at vi har plasstillitsvalgte på samtlige apotek, slik at disse kan involveres i planleggingen. Dermed kan vi overskue konsekvensene av å ta ut et gitt apotek.

Les også: Hvordan opptrer man hvis streik?

Du får tydelig beskjed hvis du skal streike

Whist forklarer at det er konfliktberedskapsutvalget til SAN som er ansvarlige for å ­organisere og gjennomføre en eventuell streik. Samtidig påpeker han at HTV-­gruppen og plasstillitsvalgte er avgjørende for at en ­streiketrussel skal være reell.

Da de sentrale parter ikke kom til enighet i forhandlinger, meldte SAN plassoppsigelse for alle farmasøyter i NMD som er omfattet av overenskomstens del B, som dekker de lokale overenkomstene mellom SAN og Spekter. Fire dager før fristen går ut den 16. september leverer SAN en liste over de farmasøytene som skal starte en streik hvis meklingen ikke lykkes.

— De som eventuelt skal streike, vil få tydelig beskjed om dette fire dager før. Når meklingen er avsluttet vil det gå ut ny beskjed, enten resultatet er streik eller ­enighet. Alle som eventuelt skal streike vil bli personlig kontaktet, fastslår han.

Hvis det blir streik, kan det bli aktuelt med opptrappinger. Opptrapping av en streik skjer også med fire dagers varsel, og alle berørte vil bli kontaktet.

Han understreker at alle som ikke har fått en tydelig beskjed skal møte på jobb som vanlig.

Les også: Lønnsforhandling lønner seg ved jobbskifte

Streikebryteri og konfliktbelagt arbeid

Når noen streiker, er det streikebryteri å utføre arbeidsoppgavene de streikende skulle utført. Det er heller ikke anledning for ­­­
arbeidsgiver å bruke overtid eller hente inn studenter og vikarer for å erstatte en ­streikende farmasøyt.

— Arbeidsplaner skal varsles fire uker i­ ­forkant. Den skal alle – streikende og ikke-streikende – forholde seg slavisk til, poengterer Whist.

— Streikebryting er svært alvorlig, og noe både SAN og Spekter slår ned på. Hvis du observerer at det skjer, ta kontakt med oss – heller en gang for mye enn en gang for lite.

Han legger til at apotekere og bestyrere som utsettes for streik på sitt apotek, også bedriver streikebryteri dersom de utfører andre oppgaver enn vanlig, eller dersom de «jobber overtid» for å kunne holde ­apoteket åpent.

— Det er ikke greit at apoteker jobber 12-timersdag og setter apotektekniker i resepturen, konstaterer Whist.

(Publisert i NFT nr. 6/2019 side 36-37)