Bayer og Pfizer samarbeidet om å arrangere debatt under Arendalsuka onsdag og spurte panelet om Norge har et todelt helsevesen. 

Alle paneldeltakerne, fra NHO til Arbeiderpartiet, anerkjente at Norge balanserer på grensen til å ha et todelt helsevesen, men de var uenig om hvor nær grensen vi er. 

— Vi har ikke et todelt helsevesen i Norge, sa stortingsrepresentant og varamedlem i helsekomiteen for Høyre, Camilla Strandskog, som slo fast at det er stor enighet i Norge om at det skal være et sterkt offentlig helsevesen og at en viktig oppgave for politikerne er å sørge for at det er slik. 

— Så ser jeg også at det er dilemmaer.

Ruth Grung, stortingsrepresentant for Ap, mener vi er nærmere stupet.

— Jeg opplever dessverre at vi er på vei til å se tegn på det, sa hun og på pekte at noen har råd til å reise utenlands og at lavstatusdiagnoser som rus, psykiatri, MS og ME blir nedprioritert. 

— Det er utrolig viktig at alle vet at vi jobber aktivt for at alle pasientgrupper skal ha likeverdig tilgang ut fra alvorlighetsgrad på sykdom. 

Les også: Likeverdig tilgang til legemidler?

Kreftmedisin har endret situasjonen

Kreftlege og avdelingsleder for kreftavdelingen Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold, er derimot ikke i tvil. 

— Jeg tror vi må være ærlig. Vi har alltid hatt et todelt helsevesen, sa han. 

Stensvold påpeker at tidligere har det private i større grad vært et supplement til det offentlige. Folk kunne en kjøpe seg MR og en operasjon på et kne.

— De siste årene har vi også sett dette innenfor kreft, og da er det plutselig mer alvorlig.

Tilgjengeligheten på dyre kreftmedisiner øker og det er ikke alle som har blitt tatt inn i det offentlige helsevesenet. 

Les også: Får ikke ny kreftmedisin

Beslutningsforum kjeppjager folk til det private

Han mener folk må innse at helsevesenet er delt og at det må jobbes for å holde forskjellen mellom offentlige og private minst mulig. Det mener han ikke alltid det offentlige klarer. Han er helt innforstått med at det må gjøres prioriteringer, men mener Beslutningsforum er for lite fleksibelt. 

— Jeg opplever at Beslutningsforum kommer med vedtak som ikke er så gjennomtenkt og kjeppjager pasienter over i private helsetjenester, sa han.

Når for eksempel Ekspertpanelet sier at et medikament er likeverdig og kan innføres må det fremdeles vente på neste anbud, og det kan ta halvannet år før det tas i bruk. Da kan han sitte i en situasjon med en enkeltpasient som vil ha god effekt av det nye medikamentet og store bivirkninger av det gamle. 

— Som doktor kan jeg ikke da anbefale den behandlingen, sier han og forklarer at han da må informere pasienten om at det nye medikamentet som kan ha god effekt, er tilgjengelig i det private.

— Det offentlige bidrar da til at vi får et todelt helsevesen, og det ønsker jeg ikke.

Les også: 900 millioner kroner mer på kreftlegemidler

Må heller diskutere hvor vi vil

Assisterende generalsekretær i kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, mener begrepet todelt helsevesen har fått en overdrevent symbolsk betydning og vil flytte diskusjonen litt.

— Hvis man kutter ut todelt helsevesen og spør om personlig økonomi og nettverk betydning for den behandlingen du får, så er i hvert fall svaret ja. 

Han savner heller en diskusjon om hvordan det norske helsevesenet skal se ut og trygge dagens gode offentlige system om ti år når det kommer behandlinger som kan ha god effekt og koster mange ganger mer enn i dag.

På kanten: Selv om ikke alle er like tydelig som kreftlege Andreas Stensvold (til høyre) var det enighet i panelet om at det må jobbes for å sikre at det offentlige helsevesenet kan sikre mest mulig lik behandling for flest mulig. Fra venstre Grete Karin
På kanten: Selv om ikke alle er like tydelig som kreftlege Andreas Stensvold (til høyre) var det enighet i panelet om at det må jobbes for å sikre at det offentlige helsevesenet kan sikre mest mulig lik behandling for flest mulig. Fra venstre Grete Karin Berg, avdelingsdirektør i NHO Helse, Hege Hodnesdal, direktør skadeforsikring i Finans Norge, Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Camilla Strandskog, stortingsrepresentant fra Høyre, Ruth Grung, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Erik Aasheim var ordstyrer.